Mediekritikk

Nettavisen har latt seg bruke

Nettavisen skriver om et partinotat fra Arbeiderpartiet, men det handler om et vellykket innsalg fra en anonym aktør.

Bilde: Wikimedia Commons / Johannes Jansson/norden.org

Nettavisen har gitt en saksfremstilling om varslingene i Giske-saken fra en anonym AP-kilde status som sannheten. Det spiller ingen rolle om varslerne ikke kjenner seg igjen.

I går kveld skapte Nettavisen oppstuss ved å gjengi det de kalte et ”partidokument” som angivelig skal oppsummere seks varslingssaker mot Giske. Notatet ble omfavnet med begeistring av dem som mener at Giskes opptreden dreier seg om småting. Nettavisens Magnus Blaker og nyhetsredaktør Erik Stephansen ordla seg slik:

”Etter det Nettavisen kjenner til, foreligger det i dag seks klager som blir behandlet som varsler på partikontoret. Nettavisen er i besittelse av et partidokument som bekrefter dette.”

Ikke noe partidokument

Det er naturlig å lese dette som at ”parti-dokumentet” er en del av saksbe-handlingen. Men dette er et anonymt dokument utarbeidet av noen med en eller annen posisjon i Arbeiderpartiet. Nettavisen vil ikke si noe om hvem som har skrevet det, eller hvem de har fått det fra.

Det hører med til saken at Nettavisens egen oppsummering av de seks sakene avviker en del fra de seks punktene i notatet. Her er elementer både trukket fra og lagt til.

I går kveld avkreftet Arbeiderpartiets partisekretær Stenseng at dette dokumentet hadde noe med partiet å gjøre. Hun uttalte at ”dokumentet er fabrikkert”. Det burde være åpenbart at det hun med det sikter til at Nettavisen utgir dokumentet for å være noe annet enn det er, ikke at et slikt dokument ikke foreligger.

Nettavisen følger opp dette ordvalget med Stenseng. Hun sier:

”Det jeg sa til VG var at om Nettavisen omtaler dette som et «partidokument», så måtte det være fabrikkert. Når Nettavisen nå kaller det et «internt notat», har jeg ingen formening om innholdet i det”.

Dette får Stephansen vridd til å bli en bekreftelse av at det er riktig å kalle det et ”internt notat”. Her er han i VG:

– Kjersti Stenseng sier til VG at dokumentet er fabrikkert?

– Nei, det tviler jeg på at hun sier. Vi har fått vite at det er galt å kalle det et internt partinotat, men har fått vite at det er et internt notat.

Stephansen er veldig opptatt av at Stenseng ikke lenger bruker ordet fabrikkert, men ingenting av det Stenseng sier her eller andre steder er en bekreftelse på at dette er et ”internt notat”. VGs redaktør Gard Steiro kommenterer til Kampanje: ”Det er fabrikkert i den forstand at det ikke er et saksdokument og at det ikke gir et riktig bilde av varslene, slik de er beskrevet av personene.»  Jeg er enig med Steiro, som nevnt over.

Nettavisen har i sin opprinnelige sak valgt å endre betegnelsen på dokumentet fra ”partidokument” til ”internt notat”, men uten at det fremgår av artikkelen at den slik endring er gjort.

Men også ”internt dokument” gir assosiasjoner til at dokumentet har status som saksdokument, men et som ikke skal spres. I Gunnar Stavrums forsvar for hvorfor Nettavisen publiserte saken omtaler han det som ”et internt notat fra Arbeiderpartiet” (min kursivering), for igjen å gi inntrykk av dette har en slags offisiell status.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Stiller seg bak innholdet

Stephansen sier til VG at:

”Vi har fått vite at det er et sammendrag. Det er ingen detaljer som gir et verre bilde som er utelatt. Notatet gir et riktig bilde, men vi vet at det er enkelte detaljer som er utelatt.”

Jeg spurte ham på twitter hvordan han kan være sikker på at sammendraget gir et riktig bilde, siden han ikke har sett hva dette er et sammendrag av. Jeg har ikke fått svar, men til Kampanje sier han:

”Det er blitt forsikret overfor oss fra høytstående kilder i Arbeiderpartiet at det er ingen detaljer som er utelatt som gjør dette verre. Dette blir hevdet at er ikke en skjønnmaling, men en nøktern beskrivelse av varslene.”

Noen kilder i en opprivende partistrid forer ham altså med en bestemt historie om varslingene, og den kan han forsikre om er riktig og fullstendig.

Varslerne er ”ingen”

Det glipper riktignok når han intervjues av NTB:

”Ingen har påpekt feil i dokumentet. Det omtaler seks varsler, og fremdeles har ingen sagt at noe er galt – bortsett fra to varslere som mener at notatet ikke er dekkende.”

Det er fire personer som kjenner innholdet i alle varslene: Støre, Stenseng, assisterende partisekretær Kristine Nordenson Kallset og advokaten AP har brakt inn. Dette skal de behandle de nærmeste dagene, og de vil ikke gå inn i drøftinger av innholdet i dette notatet, utover å si at det ikke er dekkende. ”Siden dette er konfidensiell informasjon vil jeg ikke kommentere innholdet, men tar avstand fra en slik fremstilling i mediene”, sa Stenseng til VG.

Det synes jeg er forståelig. Nettavisen gjør et retorisk poeng av at de ikke vil benekte innholdet. Da må det jo være sant! Og Stephansen glemmer at varslerne kjenner sin egen historie. Varslerne er først ingen, før han kommer på at to av dem overfor VG absolutt ikke kjenner seg igjen i dette interne notatet og er sjokkert over fremstillingen.

Kampanje spør Stephansen:

– Har dere kontaktet varslerne for å høre om notatet reflekterer deres opplevelse av episodene?

– Nei, for da måtte vi ha gått inn på en jakt på varslerne, som vi synes ville vært uetisk. (…) Vi vet ikke hvem alle varslerne er. Gjør du?”

I den opprinnelige artikkelen skriver Stephansen selv: ”Nettavisen kjenner identiteten til de fleste varslerne, men velger å ikke gå ut med disse.” Så kan Stephansen innvende at han bare kjenner noen, men ikke alle varslerne. Men det endrer ikke saken. Til Medier24 begrunner Stephansen at han ikke tok kontakt med varslerne slik:

«Vi kan ikke se at de skal ha krav på å bli informert om at en oppsummering av varslene skal bli publisert. Det må dessuten være i varslernes interesse at et riktigst mulig bilde av saken blir kjent.»

Det er altså etisk å presentere en anonym AP-kildes fremstilling av hva varslerne skal ha varslet om, men uetisk å kontakte de varslerne redaksjonen kjenner for å få en kommentar til om dette faktisk stemmer. Det kan godt hende at varslerne, utover de to som allerede har snakket med VG, ikke ville uttale seg, men her får de ikke sjansen.

Dermed kan Stephansen forsikre om at det er hans kilde som har rett, og at fremstillingen blir riktigere ved at varslerne ikke kommer til orde. De aner vel egentlig ikke hva dette dreier seg om.

I ettermiddag har for øvrig en annen av varslerne stått offentlig frem hos NRK.

Les også Frithjof Jacobsens kommentar i VG.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden