Kommentar

Nordmenn er ikke ensomme. Likevel hausser regjeringen det opp som et problem

Det er en kjent sak at jo mindre utbredt et problem blir, desto mer oppmerksomhet rettes mot det. Ensomhet i Norge er et godt eksempel på det, skriver Pål Mykkeltveit.

Bilde: Bjørn Inge Bergestuen/Fremskrittspartiet

Også den borgerlige regjeringen jobber ufortrødent med å overføre ansvar fra den enkelte til det offentlige.

I kategorien politiske nyheter som ingen legger merke til eller bryr seg om, skal vi dag dvele litt ved regjeringens folkehelsemelding. Meldingen ble lagt frem av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen på fredag, godt bortgjemt i skyggen av medieoppmerksomheten rundt Arbeiderpartiets landsmøte.

Ikke et stort problem

I meldingen kan man blant annet lese om regjeringens nye ensomhetsstrategi. Michaelsen har oppsummert den i et innlegg i Dagbladet, der hun kan fortelle at arbeidet for å bekjempe ensomhet har blitt en stadig viktigere del av folkehelsearbeidet. Regjeringen skal blant annet stelle i stand kampanjer som setter søkelys på ensomhet, lovfeste at kommunene skal ha oversikt over omfanget av ensomhet blant egne innbyggere og «ta grep på en rekke områder for å stimulere til flere møteplasser og aktiviteter i offentlig, frivillig og privat regi».

Hva er så galt med dette? Vel, det er en kjent sak at jo mindre utbredt et problem blir, desto mer oppmerksomhet rettes mot det. Ensomhet i Norge er et godt eksempel på det, noe jeg har skrevet om før. Michaelsen skriver at 18 prosent av norske kvinner og 13 prosent av norske menn i 2015 var litt, ganske mye eller veldig mye plaget av ensomhet. Hun poengterer ikke at 84 prosent av befolkningen altså ikke er plaget av ensomhet. Hun nevner heller ikke at det i den plagede gruppen er de litt plagede som er klart flest (Og å stundom være litt ensom burde da være en naturlig del av livet). Tidligere undersøkelser har vist at det er under 2 prosent av befolkningen som tilhører den mest plagede gruppen. Internasjonale sammenligninger har vist at nordmenn er det minst ensomme folket i Europa. At vi er verdens minst ensomme, er dermed ikke usannsynlig. Forekomsten av ensomhet har ikke vist noen økende trend så lenge det har blitt målt. Tvert imot har vi fått en vennekultur, der stadig flere oppgir at de har minst én fortrolig venn.

Fire års kampanje

Nordmenn har en velfungerende kultur og fikser dette selv, skulle man altså tro. Det finnes ensomme, men det spørs hvor realistisk det er at politikerne kan gjøre enda mer for dem, slik at vi får et drømmesamfunn der knapt en eneste en av oss går rundt og er ensom. De mest ensomme er gjerne de som også dukker opp på en rekke andre problemindikatorer, og er slik sett på velferdsstatens radar uansett. De resterende ensomme trenger først og fremt en beskjed om å skjerpe seg, eller?

Noe slikt kunne man i det minste forvente seg fra en borgerlig regjering, som vel har en slags ambisjon om å redusere størrelsen på oljepengebruken og offentlig sektor? Men neida. Her skal intet virkemiddel være uprøvd. Derfor skal staten inn med fullt apparat for «å skape mer åpenhet og mer bevissthet om ensomhet». En rekke tiltak skal settes i verk. Og det over en fire år lang kampanjeperiode.

Kontraproduktivt

Men hva om dette bare er kontraproduktivt? Det finnes fagfolk som mener at alt fokuset på psykisk helse blant ungdom er en viktig årsak til at de oppgir at den blir stadig dårligere. Og hva om alt byråkratiet – med blant annet den lovfestede plikten til å kartlegge ensomheten – ikke flytter oss fra verdensmester til suveren verdensmester i lav ensomhet, men bare bruker opp tid og penger?

For mens Åse Michaelsen presenterte folkehelsemeldingen, var Arbeiderpartiet fullt opptatt med å flytte ansvaret for skolemat, tannhelse og andre oppgaver fra familier og privatpersoner til det offentlige. Noen av oss skulle ønske regjeringen på sin side kunne vise at den opererer med en sunn skepsis til hva staten kan utrette. Plis?

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden