Norge gir opphold til islamister

Medlemskap i Hizb ut-Tahrir, islamistgruppen som Stockholm-terroristen kobles til, kan gi oppholdstillatelse i Norge.

Publisert   Sist oppdatert

Søk i Utlendingsnemndas praksisbase viser at flere som har hatt tilknytning til eller blitt anklaget for å ha tilknytning til islamistgruppen Hizb ut-Tahrir, har fått opphold i Norge.

Dette er den samme gruppen som Stockholm-terroristen Rakhmat Akilov fra Usbekistan ifølge svenske medier har hatt koblinger til. Gruppen benekter dette.

Medlemmer av Hizb ut-Tahrir fra Usbekistan kan få opphold i Norge. Det forklarer enhetsleder Christine Roca i Utlendingsdirektoratet. Direktoratet behandler alle slike saker. 

– Personer med tilknytning til Hizb-ut Tahrir risikerer forfølgelse ved retur, og kan derfor få beskyttelse i Norge, sier Roca.

Hun viser til at gruppen er forbudt og ansett som en trussel mot det sekulære samfunnet og det etablerte maktsentrum i Usbekistan, og at menneskerettighetsorganisasjoner beskylder myndighetene i landet for å forfølge gruppen med tortur, urettmessig lange fengselsstraffer og domfellelser hvor alminnelige rettssikerhetsprinsipper ikke har blitt ivaretatt. 

Gir opphold

Utlendingsnemnda behandler klager på avgjørelser fra Utlendingsdirektoratet. Nemnda opplyser at medlemskap i Hizb ut-Tahrir for usbekere og tadsjikere vil gi grunnlag for beskyttelse i Norge.

– Vel å merke hvis de blir trodd på at de er medlemmer, understreker seksjonssjef Torgeir Tofte Jørgensen, som viser til saker der søkere har hevdet å være tilknyttet organisasjonen uten å bli trodd.

– Når dette er sagt, så ser UNE svært få saker der det er aktuelt å legge til grunn at noen er Hizb ut-Tahrir-medlemmer, sier Jørgensen.

Minerva er høyresidens nettavis: Bestill abonnement her, nå bare 1,- ut april!

Islamistleder

Saker fra Utlendingsnemndas praksisbase viser at det samme kan gjelde andre sentralasiatiske land. En mann fra Tadsjikistan fikk opphold i 2014. Han hevdet at han risikerte forfølgelse da han hadde vært aktiv i den politiske organisasjonen Hizb ut-Tahrir.

Men med Frp bak roret i asylpolitikken har praksisen fortsatt.

I Utlendingsnemndas avgjørelse kommer det klart frem at medlemskap i gruppen kan gi grunnlag for opphold i Norge: «Flertallet fant at klagerens forklaring kunne legges til grunn og at han han hadde vært en uformell leder i organisasjonen Hizb-ut-tahrir. Ut fra dette kom flertallet til at det forelå risiko for forfølgelse som har sin årsakssammenheng med konvensjonsgrunnen politisk oppfatning.»

En eldre sak viser også at dette har vært praksis i lang tid: «Klager har som medlem av Hizb ut-Tahrir deltatt i kampen mot presidenten ved blant annet å dele ut flygeblader», heter det om en mann som fikk opphold i 2003.

En mann som hevdet at han var en lederskikkelse i islamistgruppen, fikk opphold i 2014.
En mann som hevdet at han var en lederskikkelse i islamistgruppen, fikk opphold i 2014.

Var kritisk

Justisminister Per Willy Amundsen uttalte seg som innvandringspolitisk talsmann til Afteposten i 2010 da avisen skrev om medlemmer i gruppen som hadde fått opphold.

– Radikale islamister bør aldri få statsborgerskap, og bør aldri få oppholdstillatelse, sa Amundsen da.

Men med Frp bak roret i asylpolitikken har praksisen fortsatt.

En annen mann fra Usbekistan fikk opphold i 2016. Han hevdet at myndighetnee hadde plantet bevis for at han var medlem av gruppen, og at han ble dømt til seks års fengsel etter å ha innrømmet at han var medlem, angivelig under tortur.

Utlendingsnemnda kom til at «ut fra kjennskap til forholdene i Usbekistan, anser nemnda det som rimelig klart at klageren vil risikere forfølgelse i form av fengslig og tortur dersom han blir returnert til Usbekistan.»

En rekke ekstremister som kan knyttes til radikale nettverk, har bakgrunn fra Kaukasus og Sentral-Asia: Fra post-Sovjet til jihad.

Ikke trodd

I flere andre saker har klagere oppgitt at de har blitt feilaktig anklaget for medlemskap i organisasjonen og flyktet på grunn av dette. I en rekke saker fremkommer det også at asylsøkere har oppgitt medlemskap eller tilknytning til Hizb ut-Tahrir, men ikke blitt trodd.

Målet er å skape et storkalifat for å samle alle muslimer under islamsk styre.

Alle opplysningene om sakene er hentet fra Utlendingsnemndas praksisbase. Der legges anonymiserte sammendrag av avgjørelser i enkeltsaker ut, men det er også mange saker som aldri blir offentliggjort. Utvalget er derfor ikke statistisk representativt.

Ønsker storkalifat

Hizb ut-Tahrir oppstod blant palestinere i Jordan på tidlig 1950-tallet og har tilhengere i mange land i Midt-Østen, og også i Vest-Europa og i Indonesia. Bevegelsens tilstedeværelse i Sentral-Asia ble kjent først i midten av 1990-tallet, og organisasjonen finnes nå i Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Kasakhstan, ifølge Landinfo.

Målet er å skape et storkalifat for å samle alle muslimer under islamsk styre og etablere et statskalifat som en motvekt mot den vestlige verden.

I de sentralasiatiske landene blir gruppen forfulgt og kan ifølge Landinfo risikere tortur og lange fengselstraffer. Landinfo er en norsk statlig organisasjon som samler og gjør tilgjengelig informasjon om menneskerettighetssituasjonen i land Norge mottar asylsøkere fra.

Det er ikke kjent om Hizb ut-Tahrir er aktive i Norge. Partiet har en skandinavisk avdeling og talsperson Chadi Freigh sa til VG i 2010 at de ville forsøke å etablere seg i Norge. Da sa også professor Kari Vogt til VG at gruppen tidligere hadde hatt en norsk avdeling.

Flere grupper

Det er ikke bare Hizb ut-Tahrir-medlemmer som får opphold i Norge. Den kristne avisen Dagen omtalte i fjor at et medlem av Hamas sin væpnede fløy, Al-Aqsabrigadene, har fått bli i landet.

Aftenposten omtalte også i 2009 at syv Taliban-medlemmer fra Afghanistan hadde fått opphold.

For ordens skyld: Minervas journalist har skrevet eller vært medforfatter på alle sakene det lenkes til i andre medier med eksempler på liknende saker, med unntak av Taliban-medlemmene som fikk opphold i 2009.