Norges sikkerhetspolitiske hovedproblem

Hvordan skal Norge opptre som god NATO alliert på den ene siden, og å være god nabo med Russland på den andre?