Norges nye utenrikspolitiske retning kan gjøre en forskjell i verden

Regjeringen gjør rett i å heve seg over den realpolitiske versjonen av Janteloven som foreslås av Asle Toje.