– Norsk innvandringspolitikk ble formulert uten at folk visste hva som skjedde

Den nye politiske eliten dannet nasjonen i sitt eget bilde, mener Terje Tvedt.