Nyhet

– Norsk plast blir håndtert på riktig måte i Tyskland

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier til Minerva at det snart kommer strengere krav til gjenvinning av avfall i Europa, noe som vil bedre håndteringen av avfallet.

Bilde: Bjørn H. Stuedal / Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommenterer påstanden om at Norge i realiteten presser ut Tysklands eget avfall.

I en mye lest og delt kommentar hevder Minervas Aksel Fridstrøm at dersom du vil redde havet, bør du slutte å kildesortere plast.

Fridstrøm viser til den globale avfallskrisen som ble skapt da Kina fra 1. januar i år nektet å fortsette å ta imot plastavfall fra Vesten. Selv om dette er et skritt i riktig retning for å løse Kinas problemer, finnes det per i dag ingen alternativ destinasjon for alt plastavfallet Kina tidligere tok imot, skriver Fridstrøm.

Norge har på sin side tatt initiativet til en internasjonal avtale som gjennom Baselkonvensjonen nå skal sikre strengere regler for eksport av plast.

Selv sender vi plasten vårt til Tyskland, der plasten enten resirkuleres eller destrueres, med en klausul som garanterer for at den norske plasten ikke sendes ut av landet. Problemet er imidlertid at Tyskland ikke har industriell kapasitet til å håndtere sitt eget plastavfall, og eksporterer tre ganger så mye plast som de importerer.

Det nordmenn ved å sende blå poser med plast til Tyskland, er dermed å kjøpe seg ut av sine egne problemer på bekostning av land med mindre kjøpekraft, skriver Fridstrøm.

– Blir strengere krav

Vi spurte klima- og miljøminister Ola Elvestuen om hva han mener om at Norge i realiteten presser ut Tysklands eget avfall.

På det svarer Elvestuen at det er bra at norsk plast blir håndtert på riktig måte i Tyskland.

– Det er et stort marked for plastavfall innenfor EØS-området. Dette markedet fungerer bra. Det som Plast Europa selv ikke har kapasitet til å gjenvinne, eller har mulighet til å eksportere til materialgjenvinning, går til forbrenning og energiutnyttelse, sier Elvestuen til Minerva.

Klima- og miljøministeren påpeker at det dessuten snart kommer strengere krav til gjenvinning av avfall i Europa. Det mener han vil gjøre det mer forutsigbart og lønnsomt for bedrifter å investere i større kapasitet og ny teknologi.

– Det norske gjennomslaget for bedre håndtering av plast under Baselkonvensjonen gjør at det blir mye bedre internasjonal kontroll med handelen med plast som er usortert, blandet eller skitten, sier Evestuen.

– Det vil gjøre at alle land må få kontroll og ha bedre håndtering av plastavfall.

 

Fra forsiden