– Norsk plast blir håndtert på riktig måte i Tyskland

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommenterer påstanden om at Norge i realiteten presser ut Tysklands eget avfall.