Minerva Debatt

NRK svikter ansvaret sitt

I dekning av partnerdrapstudien er NRK med på å legitimere uærlig forskningspraksis.

I dekning av partnerdrapstudien er NRK med på å legitimere uærlig forskningspraksis.

Den fjerde statsmakt – media – har en spesiell rolle og ansvar. Mest av alt å forvalte sannheten ved holde et årvåkent blikk og folket informert i den hensikt å hindre maktmisbruk. Her har NRK feilet grovt. NRK var klar over alvorlig maktmisbruk, men istedenfor å informere om overgrepet har de heller premiert det.

Torsdag 3. desember ble Justisdepartementet overrakt en rapport som omhandler funn fra en studie om partnerdrap. NRK lagde først en sak om studien på sine nettsider. Deretter inviterte de også forfatter av rapporten, Solveig Bø Vatnar, til Dagsrevyen for intervju. Siden har studien også blitt brukt i andre av deres programmer.

Imidlertid var NRK hele tiden klar over at studien er stjålet, noe de aldri nevnte eller problematiserte.

I Dagbladet 7. desember forteller Aksel Sterri Braanan historien om forskningslederen Bø Vatnar som først hindrer, deretter stjeler, en partnerdrapstudie fra sin da underordnede, forsker Vibeke Ottesen. I tillegg får vi vite hvordan Justisdepartementet og andre myndigheter både visste om og la til rette for maktovergrepet og forskningsjuksen, og i tillegg hindret fri forskning.

Dette siste poenget skrev VG-kommentator Shazia Sarwar om allerede 21. mai i år. Der får vi høre hvordan Politidirektoratet i lang tid har trenert for forskningen til Ottesen og at Justisdepartementet har avtalt å få lov til å redigere rapporten om den stjålne studien før den offentliggjøres. Dette burde bekymre, mildt sagt.

Hele denne historien, og at den lar seg dokumentere, har de samme journalister som jobbet med denne saken i NRK, vært klar over gjennom kontakt med Ottesen. En av journalistene helt siden oktober. Den andre i forkant av pressekonferansen hvor rapporten ble overrakt. Etter at Ottesen fortalte dem hva som hadde skjedd, svarte begge at «de ikke ville vinkle saken slik.» De valgte heller å gå forskningslederen og nevnte myndigheters ærend og dermed premierer noe de programmatisk må ha nulltoleranse for, nemlig forskningsjuks og noe en ikke kan kalle annet enn korrupsjon.

Ved å unnlate å problematisere bakgrunnshistorien og heller bare presentere rapporten, redigerer NRK bort problematiske forhold om forskningsetikk og statlig styring. De redigerer det bilde det norske folk sitter igjen med, slik Justisdepartementet krever å få gjøre med rapporten.

Med det setter NRK en farlig presedens som ikke er verdig et demokrati. Videre er NRK med på å legitimere uærlig forskningspraksis, som forringer forskeres allerede sårbare posisjon når det kommer til tyveri og utnytting fra deres overordnede.

NRK har fortsatt anledning til å rydde opp i dette. Det håper jeg de gjør.

Red. anm: Forfatteren har en personlig forbindelse til Vibeke Ottesen.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden