Politikk

Ny FN-rapport refser Norge

FN-komiteen for eliminering av rasediskriminering kritiserer Norge for å unnlate å inkludere etnisitet som markør i offisiell statistikk.

Bilde: Basil D Soufi (CC BY 2.0)

FN er mer bekymret for hatefulle ytringer fra norske politikere enn i Irak. Nå ber en ny rapport om at norske politikere og medier straffeforfølges.

I en rapport utarbeidet for FNs høykommissær for menneskerettigheter retter FN komiteen for eliminering av rasediskriminering skarp kritikk mot Norge. I rapporten peker komiteen på det den omtaler som en bekymringsfull utvikling der ledende norske politikere fremmer hat mot minoritetsgrupper. I tillegg mener FN at Norge unnlater å etterleve flere andre anbefalinger og forpliktelser. I rapporten pekes blant annet på følgende forhold:

Hatefulle ytringer fra ledende politikere

I rapporten fremhever FN en dyp bekymring for ytringer fremsatt av norske topp-politikere.

Utdrag fra FN-rapporten (Minervas uthevinger):

The Committee remains deeply concerned, however, at the increase in hateful statements in the State party against Muslims, people of African descent, Jews, asylum seekers, Sami, Roma and others, fuelling hatred and intolerance towards such groups, in particular from leading politicians and media actors and on the Internet.

I en tilsvarende FN rapport om i Irak, et land som preges av dype religiøse konflikter med tilhørende religiøst og etnisk hat i mediene, har FN valgt en svakere ordlyd enn den som benyttes til å beskrive situasjonen i Norge. Her skriver FN:

The Committee is concerned by reports of expression of hate speech by public figures, including politicians.

I den norske rapporten anbefales det videre at de relevante norske politikerne skal straffeforfølges for sine ytringer. Som et anbefalt tiltak skriver FN:

Effectively identify, register and investigate cases of racist hate speech or incitement to racial hatred and racially motivated violence and hate crimes, and prosecute and sanction those responsible, including politicians and media officials

Mangelfull bruk av ordet «rase» i likestillings og diskrimineringsloven

FN retter også kritikk mot Norge for å ikke ha benyttet ordet «rase» i teksten til ny likestillings- og diskrimineringslov.

Utdrag fra FN-rapporten:

While welcoming the Equality and Anti-Discrimination Act (2018), the Committee remains concerned that the term “race” is not included as a prohibited ground of discrimination, although this term is widely used by the public and in social media.

I den norske likestillings og diskrimineringslovener i stedet ordet etnisitet benyttet, der følgende står skrevet:

Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.

Ingen forbud mot rasistiske organisasjoner

Videre kritiserer FN Norge for å ikke ha kriminalisert organisasjoner som fremsetter rasistiske ytringer.

Utdrag fra FN-rapporten:

The Committee is deeply concerned that racist and neo-Nazi organizations have become more visible on social media and through demonstrations in the State party. The Committee remains concerned that the State party has not declared illegal and prohibited organizations that promote and incite racial hatred, in line with its obligations under article 4 (b) of the Convention in the absence of a reservation (art. 4)

I Norge er retten til å til drive en organisasjon som fremmer rasisme beskyttet uten organisasjons- og ytringsfriheten. FNs komite anbefaler at ytringsfriheten under norsk lov innskrenkes og skriver videre:

The Committee recalls its general recommendation No. 35, in particular its emphasis that article 4 is compatible with the right to freedom of expression. Reiterating its previous recommendation (CERD/C/NOR/CO/21-22, paras. 19–20), the Committee recommends that the State party amend its legislation, in line with article 4 of the Convention, and prohibit the organization of groups that promote and incite racial hatred.

Bredt sammensatt komité

Komiteen som har hatt ansvaret for utformingen av rapporten møtes hvert år i Genève for å utarbeide rapporter om rasisme og diskriminering i FNs medlemsland. Ved årets sesjon har komiteen revidert følgende land: Albania, Honduras, Irak, Norge, Qatar og Korea. Komiteen har 22 medlemmer fra forskjellige land. Wikipedia har en oversikt over disse:

Name Land
Silvio José Albuquerque e Silva  Brazil
Noureddine Amir (chairperson)  Algeria
Alexei S. Avtonomov  Russian Federation
Marc Bossuyt  Belgium
Jose Francisco Cali Tzay  Guatemala
Chung Chinsung  South Korea
Fatimata-Binta Victoire Dah  Burkina Faso
Bakari Sidiki Diaby  Côte d’Ivoire
Rita Izsák-Ndiaye (rapporteur)  Hungary
Keiko Kō  Japan
Gün Kut  Turkey
Li Yanduan (vice-chairperson)  China
Nicolás Marugán  Spain
Gay McDougall (vice-chairperson)  United States
Yemhelhe Mint Mohamed  Mauritania
Pastor Elias Murillo Martinez (vice-chairperson)  Colombia
Verene Albertha Shepherd  Jamaica
Yeung Kam John Yeung Sik Yuen  Mauritius

 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden