Kulturkommentar

Kunstens hellige gral

Bilde: Christina Leite Hansen / Kunstnernes Hus

«Ny» trenger ikke bety «originalt» eller «aktuelt», det kan like gjerne være en ny fortolkning av noe som eksisterer.

Nyskapning er et av de viktigste kriteriene for et rikt kulturliv. I alle fall skal vi tro strategien til Kulturrådet, kulturlivets største tilrettelegger og pengesekk:

«Kulturrådets verdier er å stimulere til et nyskapende og mangfoldig kunst- og kulturliv,» står det der.

Kriteriet om nyskapning, enten man definerer det som originalitet eller aktualitet, virker ved første øyekast håndfast og greit. Hva er nytt her? På hvilken måte er det originalt? Har det en nyhetsverdi?

Men begynner man å gå kriteriet i sømmene, blir det ullent. Nyhetsverdi og originalitet er to forskjellige begreper, som igjen opptrer forskjellig i forskjellige sjangre. I billedkunsten har nyhetsverdi handlet om bruddet med det bestående. At et verk har brutt med rådende samfunnsstrukturer, har vært avgjørende for om det regnes som godt – og for om det har fått en plass i kunsthistorien.

I musikken kunne man sagt at nyskapning handler om det å skape noe nytt der og da, i motsetning til å spille etter noter. Men også den komponerte musikken kan være mer eller mindre original og nyskapende, og det samme gjelder fremførelsen av den.

Ane Marthe Sørlien Holen er samtidsmusiker og jobber med nyskapning hver eneste dag. For Holen er det viktigste å gjøre musikken til sin egen: Enten hun spiller etter noter eller improviserer, vil hun at det som formidles, skal være en del av henne. Slik jeg oppfatter det, er ikke det at det skal være nytt, noe fokus i seg selv. Men så er det det likevel: «Hjernen min tråkker opp nye stier hver dag,» skriver hun i denne utgaven av Minerva.

Nicolai Strøm-Olsen skriver om årsaken til at nyhetsverdi har blitt en så sentral del av kunstens DNA, nemlig at franskmennene fikk dominere kunsthistorien. I sin artikkel forteller han om nasarenerne, som i stedet for å fokusere på brudd og nyhetsverdi, konsentrerte seg om kontinuitet og samarbeid. Da skjedde det noe interessant med kunstdebatten: Fokuserer man mindre på om et verk er aktuelt, kan man i stedet konsentrere seg om hvorfor det er godt eller interessant – og hvorfor det er viktig.

Men er streben etter nyhetsverdi like sterk i dag?

Men er streben etter nyhetsverdi like sterk i dag? Nei, mener Nora Ceciliedatter Nerdrum. Dagens kunstnere bærer med seg en sterk bevissthet om sine forløpere, skriver hun, og viser blant annet til Mugaas/Aurdal-utstillingen på Kunsternes Hus i 2016, der målet var å løfte frem og kommentere verkene til en eldre kunstner som like gjerne kunne tilhørt samtiden.

På hver sin måte gir skribentene et inntrykk av at fokuset på nyhetsverdi og nyskapning er i ferd med å avta, selv om mange kunstkritikere – og Kulturrådet – sier noe annet. Det betyr ikke at det «nye» er helt utdatert: Fremdeles er kunsten, uansett sjanger, knyttet til nye opplevelser for tilskueren. Det å arbeide mot nye erkjennelser vil alltid være en del av å drive med kunst – det er jo slik nye tradisjoner blir skapt.

Men «ny» trenger ikke bety «originalt» eller «aktuelt», det kan like gjerne være en ny fortolkning av noe som eksisterer. Hos mange kunstnere, slik som Ane Marthe Holen, blir det å lete etter det «nye» å begynne i feil ende. Enten hun tolker eller skaper selv, er det hennes individuelle kunstneriske uttrykk som blir det viktige for publikum.

I stedet for å la nyhetsverdi eller nyskapning forbli første og viktigste kvalitetskriterium – eller det hellige gral, om du vil – bør det høre sammen med de øvrige refleksjonene om hva som var godt eller dårlig med det man nettopp opplevde. Da kan man også reflektere over hva som var nytt – og hva som ikke var det, uten at det gjorde verket dårligere av den grunn.

Dette er lederartikkelen til Minervas kulturseksjon i nr. 1/2017 med temaet «Nyhet.»

De tre artiklene kan du lese her: 

Ane Marthe Sørlien Holen om nyskapning og musikk.

Nicolai Strøm-Olsen om nyhetsverdi fra et kunsthistorisk perspektiv. 

Nora Ceciliedatter Nerdrum om nyhetsverdi i kunsten. 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden