Kommentar

Også menn må kunne kritisere #metoo-kampanjen

Å respektere og stille seg bak #metoo-kampanjen er ikke det samme som å mene at motstemmer skal stilne, skriver Ingebjørg Sofie Larsen.

Bilde: Aesthetics of crisis / Flickr

Er du ikke i «rett posisjon» bør du passe deg for å diskutere #metoo og #stilleforopptak, skal vi tro påtroppende teatersjef.

«Hvem er du som sier til 600 kvinner at deres kraft, mot og budskap er uviktig og feil?»

Slik åpner Kristian Lykkeslet Strømskag, påtroppende sjef for Teatret vårt, sitt svar på Øystein Stenes kritikk av #metoo og #stilleforopptak i essayform.

Stene anklager særlig skuespillernes eget #stilleforopptak for å være autoritær og polariserende.

«Du er mannen, makten og posisjonen,» svarer Strømskag, og hevder at Stene ved å gjøre seg selv til hovedperson selv er det beste eksempelet på hvorfor vi trenger #metoo.

Men Strømskags holdninger truer effektene av #metoo vel så mye som Stenes.

For hva mener den påtroppende teatersjefen egentlig? At Stene, i kraft av å være mann og i maktposisjon, ikke kan kritisere #metoo og #stilleforopptak?

I teksten sin trekker Stene frem flere bransjespesifikke problemer som han mener har druknet i #metoo-debatten så langt. Et av dem er at også 32 prosent av mannlige skuespillere opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, et langt høyere tall enn i andre bransjer. Et annet er teaterets og filmens utmattende trang til å reprodusere kjønnsklisjeer.

Selv er jeg uenig med Øystein Stene i så mangt, blant annet når han sammenlikner #metoo-bevegelsen med Teaparty-bevegelsen og kaller den populistisk.

Jeg tror den massive, kollektive og kampanjepregede fremgangsmåten til #metoo har vært nødvendig og riktig for å greie å sette tilstrekkelig fokus på et reelt problem – for er det noe som har vært en øyeåpner, er det nettopp den seksuelle trakasseringens størrelsesorden.

Å respektere og stille seg bak #metoo-kampanjen er ikke det samme som å mene at motstemmer skal stilne.

Men i Sverige ser vi hva som kan skje når bare én side av debatten aksepteres i det offentlige rom. I siste utgave av Minervas kvartalstidsskrift, som blant annet handler om #metoo, forteller Åsa Linderborg om hvordan ansatte med andre syn på varslene mot teatersjef Benny Fredriksson ikke ville uttale seg i saken da Aftonbladet dekket den – fordi #metoo ikke tillater nyanser.

Fredriksson endte med å ta sitt eget liv etter #metoo-saken, og selv om Åsa Linderborg – som er kulturredaktør i Aftonbladet – konkluderte med at avisen ikke burde ta ansvaret for dødsfallet, uttrykte hun at det var vanskelig å få frem nyansene i dekningen.

– #MeToo i Sverige mangler evnen til selvransakelse

Til Minerva forteller Linderborg at hun har følt seg helt alene om å kritisere og forsøke å finne ulike stemmer i #metoo-debatten. Nyansene forsvinner i et identitetspolitisk sukk: «Jeg har rett til min historie, og dere andre skal bare være stille».

Det er mange følelser i Strømskags tekst, og respekten for følelser, både i arbeidslivet og i offentligheten, er i seg selv en positiv side ved #metoo. Det er blitt akseptert å varsle om noe som føles ugreit, og følelsene skal tas alvorlig. Men vi må hele tiden jobbe for å koble følelsene på en samtale bestående av ord og argumenter. Bare da kan vi komme oss videre og få varige effekter av #metoo.

Strømskag lar følelsene erstatte argumentene når han spør om Stene «er i posisjon til å si at kvinnene burde brukt #metoo-kampanjen smartere», og når han hevder at Stene ikke reflekterer over egen maktposisjon «fordi han er mann». Stene på sin side innleder vitterlig teksten med å reflektere over nettopp maktbalanse.

Å respektere og stille seg bak #metoo-kampanjen er ikke det samme som å mene at motstemmer skal stilne. Å kritisere kampanjen er heller ikke det samme som å si til 600 kvinner at deres kraft, mot og budskap er uviktig og feil. Derfor blir Strømskags kritikk så feilslått.

Man kan være enig eller uenig med Stene, men Strømskags tekst underbygger ironisk nok Stenes frykt for det autoritære:

Er du ikke i rett posisjon, bør du passe deg for å kritisere #metoo og #stilleforopptak.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden