Statsbudsjettet: Petroleumsinntektene øker med 50 prosent

Staten forventer større inntekter fra petroleum enn hva USAs fem største teknologiselskaper betalte i skatt i fjor.

Publisert   Sist oppdatert

I årets statsbudsjett forventer staten hele 312 milliarder kroner i inntekter fra norsk petroleumsvirksomhet. Det er en økning på over 100 milliarder kroner fra fjorårets budsjett. Dermed legges det opp til at statens petroleumsinntekter vil øke med 50 prosent fra i fjor.

Konservativt anslag

Størsteparten av den forventede inntektsveksten kommer av at man har lagt en høyere oljepris til grunn for 2019 enn fjoråret. Ved nasjonalbudsjettet for 2018 anslo man en pris per fat på 438 kroner, i årets budsjett er dette økt til 583 kroner.

Det er likevel et ganske konservativt anslag sammenliknet med hva olje handles for i dag. I skrivende stund handles et fat nordsjøolje for 688 kroner, altså hundre kroner høyere enn den prisen som statsbudsjettet har lagt til grunn.

Knuser amerikansk teknologi

Med en forventet inntekt fra petroleum på over 300 milliarder kroner vil statens inntekter fra næringen passere hva USAs fem største teknologiselskaper (Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft og Facebook) betalte i skatt i fjor.