Birkebeinerne på Ski over Fjeldet med Kongsbarnet. Maleri av Knud Bergslien (1827–1908).
Birkebeinerne på Ski over Fjeldet med Kongsbarnet. Maleri av Knud Bergslien (1827–1908).

Om å skyte kultur med kanoner

Finnes norsk kultur, og kan vi i så fall skyte den med en kanon?

Publisert Sist oppdatert

«Alle aristokrater i vest måtte kunne Vergil utenat, og mange andre klassiske forfattere, og de måtte kunne skrive poesi og skrive elegante setninger i prosa. I øst var det Homer.»

Dette er Chris Wickhams beskrivelse (i min oversettelse) av tilstanden i senantikken, i Romerriket på terskelen til sin oppløsning. I Norge har Høyres programkomité, ledet av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, tatt til orde for en norsk kulturkanon. Hverken forslaget eller debatten om det kan forstås uten det bakteppet av ulike diskusjoner om norsk kultur som har kommet i kjølvannet av innvandringen de siste tiårene. Forslaget har fått støtte av blant annet Aftenposten, som mener debatten det kan medføre om hvilke verk som skal inngå, i seg selv rettferdiggjør forslaget. Det har også møtt motbør, blant annet fra Minervas Kristian Meisingset, som mener kulturen må bygges nedenfra, og at forslaget bare kan forstås hvis man mener at vi lever i en «fallen og villfaren kultur».

Men begge tilnærmingene mangler to vesentlige dimensjoner. For det første: Vi lever ikke i en fallen og villfaren kultur, men vi lever i en tid der det er mindre åpenbart enn før hva som er vår delte kulturelle forståelse. Men saken er at selve det forhold at spørsmålet stilles, gjør det vanskelig å løse problemet. Det høres fint ut med en debatt som kan bevisstgjøre oss på hva som er Norges kulturelle arv. Men en slik debatt vil typisk være politisert i sin natur og derfor splittende. Poenget med en kulturarv er at den er der, som en opplevelse hos befolkningen. Den kan skapes og gjenskapes av at vi forteller nye fortellinger, lager ny kunst, og tolker historien på nye måter. Men om grunnlaget ikke er levende, kan den ikke vedtas.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 699,- i året,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 89,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1050,-

Bestill her