Spaltist

Omskjæring: Kritisere vedvarende. Ikke forby.

Derfor er det nok bedre å se på pakten som en inngåelse av et ansettelses- eller klientforhold. SU omtales da også som Herren eller Herskeren, skriver Arild Pedersen.

Bilde: Adams skapelse, maleri av Michelangelo (1475–1564)

Det er skadelig for samfunnet ikke å kritisere det man mener er irrasjonelle praksiser.

Jeg er redd dette innlegget vil inneholde en del krenkende uttalelser, både for noen religioner, og for tilhengere av disse religionene. Men nå har jeg gitt et varsel, slik at de religiøse, ved å la være å lese innlegget, lett kan unngå å bli krenket. Mest sannsynlig vil likevel bevisstheten om at det i innlegget finnes en ulest krenkelse i seg selv oppleves som en krenkelse, ja, kanskje som en større eller voksende krenkelse ettersom den engstelige fantasien pumper den opp. Så mitt råd er at de mulig krenkede likevel leser videre slik at deres virkelige krenkelse blir realistisk. Og til slutt gir jeg noen råd mot krenkelse.

Jeg skal altså si noe om religiøs omskjæring av guttebarn, som jeg er motstander av, men som jeg ikke støtter noe forbud mot. Min motstand er rasjonalistisk: jeg skal etterspørre hvilke grunner de religiøse har for å foreta disse omskjæringene. Deretter skal jeg påvise at disse grunnene er irrasjonelle, og, viktigere, påstå at på lang sikt er det skadelig for samfunnets egen grunnleggende rasjonalitet å tolerere slike irrasjonelle grunner. Til sist skal jeg se på om praksisen i seg selv er så lite skadelig at den på kort sikt likevel kan tolereres, noe jeg mener den kan. Pragmatisk. Eller pragmatistisk.

En urimelig kontrakt

Så vidt jeg vet er det bare i to av dagens religioner at det kreves omskjæring av guttebarn, i jødedom og islam. Men slikt noe skal ha vært praktisert i gamle Egypt  og i Sør-Amerika. Hva er jødedommens begrunnelse? Det står i Første Mosebok: «Dere skal bli omskåret i deres forhud, og det skal være et tegn på en pakt mellom Meg og dere.» Hvem er denne «Meg»? For å være nøytral skal jeg snakke om Skaperen av Universet, heretter SU. «Dere« er Abraham og hans folk. Og pakten eller kontrakten handler om lydighet fra Abrahams folk overfor SU, mot at SU beskytter og belønner Abrahams folk.

Det er altså et første begrunnelsespremiss, et aksiom, at det faktisk ble inngått en slik kontrakt. Jeg tror ikke noe på dette. Jeg tror derimot at det dreier seg om en myte tilsvarende de vi finner i andre religioner. Hverken Abraham eller Moses var forresten, så vidt jeg forstår, ekte monoteister: «Du skal ikke ha andre guder enn meg» impliserer at det fantes andre slike, som hadde sine egne tilhengere. Disse var likevel neppe noen SU, hvis vi skal tro begynnelsen av 1. Mosebok, men kan ha vært guder med andre arbeidsoppdrag.

Men la oss nå ta for gitt dette aksiomet om kontraktinngåelse. Nå vet vi at kontraktinngåelser markeres ved underskrifter. Omskjæringen kan sees på som en slik underskrift, slik fingeravtrykk fungerer som dette hos analfabeter, noe de fleste jøder på Abrahams tid må ha vært. Men det mangler én underskrift, nemlig fra SU. Så det er nok ikke riktig å sammenligne pakten med en kontrakt. Forholdet mellom partene er ikke likeverdig, og det finnes ikke noen domstol hvor kontrakttvister kan avgjøres. Derfor er det nok bedre å se på pakten som en inngåelse av et ansettelses- eller klientforhold. SU omtales da også som Herren eller Herskeren, «Elo», det samme ord som «Allah». Omskjæringen kan da sees på som en merking av klientene, slik at de ikke skal kunne snike seg unna, slik slaver har blitt brennemerket. Under romertiden, da romerne var motstandere av omskjæring, ble da også omskjæringen utvidet slik at ingen skulle kunne slippe unna ved å forlenge forhuden med vekter, for deretter å gjøre karriere utenfor jødedommen.

Ettersom SUs allvitenhet også må gjelde fremtiden, må denne guden ha visst at senere vil muslimer tilsvarende uniformere seg med omskjæring, og enda pinligere, mange ikke-religiøse vil bli omskåret av medisinske grunner.

Ser vi på pakten som en kontrakt, kan det vel ikke være tvil om at SU definitivt har brutt den, så mye at jøder med god samvittighet kan slutte med omskjæring. 6 millioner jøder drept uten innblanding fra SU? Hadde de gjort noe galt i forhold til pakten? Nei. Så i en tvistedomsstol ville SU ha tapt. Tilsvarende: Tusener bosniere ble drept i Srebrenica etter å ha fått garantier fra FN. Ingen har forsvart FN etter dette.

Det er dessuten et problem hvorfor SU, som jo er allvitende, valgte akkurat omskjæring som tegn eller «uniform» for sine klienter. Man skulle tro at SU var informert om at omskjæring var blitt brukt i andre, falske religioner, altså både i Egypt og i Sør-Amerika, og da i forhold til andre guder. Ettersom SUs allvitenhet også må gjelde fremtiden, må denne guden ha visst at senere vil muslimer tilsvarende uniformere seg med omskjæring, og enda pinligere, mange ikke-religiøse vil bli omskåret av medisinske grunner. Det hadde vært mer rasjonelt å introdusere en helt ny markering, for eksempel avhugging av det ytterste leddet på venstre lillefinger. Det hadde dessuten vært mer synlig. Eller avklipping av en øreflipp.

Jeg er også noe forundret over at SU ikke også krevde at kvinner skulle omskjæres. I alle fall ortodokse jøder identifiserer jøder matrilineært, det vil si at en person primært er jøde hvis vedkommende er født av en jødisk kvinne. Uenighet om dette blant jøder kunne i alle fall blitt lagt død hvis SU hadde vært mer tydelig om dette.

Nå hører jeg at mosaiske jøder legger vekt på at omskjæring ikke bare fungerer som tegn på en relasjon mellom jøde og SU, men også som en identitetsskapende relasjon mellom jøder, særlig under forfølgelser. Men her må jeg igjen uttrykke skepsis: En allvitende SU må vel være kjent med at slike sterke identitetsrelasjoner mellom medlemmer av en gruppe er blitt fremmet like bra med andre virkemiddel. De kristne mente at omskjæringen, eller omvendelsen, hos dem var åndelig, i «hjertet», og at dette var godt nok, særlig sammen med visse ritualer, som jo jøder også har mange av. For de kristne under forfølgelsene i Romerriket fungerte dette like bra som omskjæring hos jøder. Og dessuten, igjen, når omskjæring brukes av andre religioner, blir det jo umulig å  bruke dette tegnet til å utskille jøder fra de andre.

Nå ser jeg at Ervin Kohn ved den Mosaiske menighet i Oslo henter argumenter for omskjæring utenfor sin religion: Forskning skal tyde på redusert sjanse for prostatakreft. Det skal også finnes forskning  som tyder på at det er redusert risiko for overføring av kjønnssykdommer, særlig HIV i Afrika, fra omskårne menn. Men dette er farlig å bruke som begrunnelse for en religiøs praksis. Begrunnelsen skulle jo komme fra SU. Religiøse begrunnelser skal være absolutte. Sekulære begrunnelse er usikre, og hvis disse påvises å være ugyldige, kan dette smitte over på de religiøse begrunnelsene.

Dessuten: Hvis det er tilfelle at  omskjæring har slike positive ikke-religiøse virkninger, burde Kohn tenkt universalistisk: Ikke bare forsvart en spesifikt jødisk praksis, men også argumentert for at alle gutter burde omskjæres.

Jeg mener altså at forsvaret for omskjæring er irrasjonelt. Vel, tro er jo irrasjonell? For eksempel når det sies med Tertullian at jeg tror fordi det er absurd. Da har troen ingen likheter med rasjonalitet. Slik sett er det kanskje greiere med muslimenes omskjæringspraksis. Der blir det knapt gitt noen begrunnelser som ligner på rasjonelle begrunnelser. Koranen sier ikke noe om dette. Snarere ser det ut til å begrunnes med en diffus tradisjon. Det blir ikke sagt noe spesifikt om hensikten med omskjæringen. I beste fall bygges det på jødenes begrunnelse.

Argumenter, ikke forbud

Men når det gjelder jødisk omskjæring gis det altså argumenter som ligner på rasjonelle argumenter, men som ikke er det. Å akseptere eller tolerere dem som en del av den rasjonelle diskurs i et sekulært samfunn vil være farlig. Det utfordrer, for ikke å si krenker samfunnets  grunnleggende sekulære rasjonalitet. (Hvorfor er det bare de religiøse som skal ha rett til ikke å bli krenket?) Så forsvarere av jødisk omskjæring må finne seg i at deres begrunnelser aktivt blir stemplet som irrasjonelle, og at deres begrunnelser er hva Popper kaller pseudovitenskap. Vi sekularister bør kritisere dem, men saklig. Tenk på hva som kan skje hvis snåsamenn og naturmedisinere fortrenger rasjonell skolemedisin. Tenk om Jagland …

På den andre siden: Å forby praksisen er noe annet enn å avvise dens begrunnelser. Man kan gjøre det siste og håpe på at det senere, når irrasjonaliteten er overvunnet av denne kritikken, vil føre til at praksisen oppløses. Slike irrasjonelle praksiser kan heller ikke alle skjæres over en kam. Aztekeres praksis med å rive ut hjertet av levende mennesker er selvfølgelig ulovlig. Men at en fotballspiller korser seg før han løper ut på banen er uskyldig , selv om det er ingen grunn til å tro at det har annet enn en placebovirkning.

Alle barn må jo finne seg i å få indoktrinert i seg sine foreldres og samfunns verdier, uten først å kunnet gi et informert samtykke.

Her har vi to ytterpunkter i et kontinuum, hvor omskjæring av guttebarn ligger nærmere å korse seg enn aztekisk offerdrap. At omskjæring noen få dager etter fødselen skulle oppleves som traumatisk smertefullt tror jeg ikke på. Jeg tror generelt ikke på så mange av de andre påståtte negative virkningene.

Spesielt har jeg merket meg at det anføres at barna pådyttes noe irreversibelt uten informert samtykke, slik at de burde være myndige før det irreversible inngrepet skjer. Men dette skjer jo hele tiden med barn, og i virkeligheten på en mer irreversibel måte. (Her er jeg på linje med Espen Ottesen.) Alle barn må jo finne seg i å få indoktrinert i seg sine foreldres og samfunns verdier, uten først å kunnet gi et informert samtykke. Derimot er det ingenting i veien for at en omskåret gutt kan «frafalle» til en annen religion, i alle fall når det gjelder jøder som ikke blir pålagt av SU å drepe slike.

Dette var vel ikke så krenkende? Ingen hyperventilerer? Hvis det skjer, og her er rådet mot krenkelse: Tre en plastpose ned over hodet.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden