Orbán vil innføre illiberalt kristendemokrati – og ta en lederrolle i Europa

Nå banker han på døren til nabolandene.

Publisert   Sist oppdatert

«Romania, våkn opp, Viktor Orbán banker på døren», skriver Dragoş Tîrnoveanu, grunnlegger av medieprosjektet 45north.no i en kronikk publisert av den rumenske avisen Adevărul.

Det han viser til, er den ungarske statsministerens årlige tale på et sommeruniversitet som arrangeres i den ungarskdominerte småbyen Tusnádfürdő i det såkalte Szeklerland. I disse talene har Orbán ofte pekt ut den politiske kursen fremover. For eksempel var det på samme sted han i 2014 sa at «den nye staten vi bygger er en illiberal stat, en ikke-liberal stat».

Som Tîrnoveanu også påpeker brukte Orbán årets tale på å gjenta en del av budskapene han de siste årene har hamret mer og og mer på.

Igjen pekte han på muslimsk innvandring som en eksistensiell trussel. Igjen gikk han til angrep på multikulturalisme, og igjen pekte han på kristendommen. «Det liberale demokratiet er tilhenger av multikulturalismen», sa Orbán, «mens kristendemokratiet gir forrang til kristen kultur – dette er et illiberalt konsept».

Han fortsatte: «Det liberale demokratiet er for innvandring, mens kristendemokratiet er mot innvandring; dette er igjen et genuint illiberalt konsept. Og liberaldemokratiet stiller seg på siden av fleksible familieformer, mens kristendemokratiet hviler på den kristne familiemodellens fundament; igjen, dette er et et illiberalt konsept». Han gikk selvsagt også til angrep på George Soros og på «det åpne samfunnet».

Javisst, Viktor Orbán banker på Romanias dør.

Men Orbáns budskap stoppet ikke der. Han tegnet opp en visjon for Ungarn i 2030, en visjon der landet er av Europas fem beste og mest konkurransedyktige land, der landets demografiske nedgang – et spøkelse som flere land i den gamle Østblokken som en mare – er stanset, og en visjon der Ungarn står sentralt i å gjenoppbygge Det karpatiske bekkenet:

«Historisk sett tror jeg at Ungarns hundre år med alenegang er over. Igjen er vi sterke, vi er målrettede, vi er modige, og vi har vår styrke, penger og ressurser. I løpet av de siste årene har vi bevist for naboene våre at de som samarbeider med ungarerne vil få fremgang».

Javisst, Viktor Orbán banker på Romanias dør. Samtidig passet han på å understreke at man i Ungarn ikke ser noen grunn til å feire det moderne Romanias fødsel – da blant annet Transylvania ble en del av landet – i 1918.  «I hundre år har det moderne Romania vært ute av stand til å håndtere det faktum at mer enn halvannen million ungarere lever her», sa den ungarske statsministeren.

Ifølge Orbán er de europeiske lederne utilstrekkelige, de europeiske elitene har feilet.

Orbán vil ikke bare gjenoppbygge Det karpatiske bekkenet. Han vil gjenoppbygge sentral-Europa som «en allianse av frie nasjoner», med et «liv etter globalismen». I talen roste han også Trump, og omtalte EUs tilnærming til Russland som primitiv». Samtidig snakket han om hvordan Europa går mot høyre, med det østerrikske og det italienske valget som eksempler.

Slik Tîrnoveanu leser talen ønsker Orbán å plassere Ungarn i sentrum av en politisk revolusjon «som skal forkaste den liberale ordenen EU har bygget». Og tolkningen er ikke urimelig. Ifølge Orbán betyr det å være europeer ingenting i det liberale Europa, det er innholdsløst. Ifølge Orbán er Vesten heller ikke preget av liberalt demokrati: «der er det liberalisme, men ikke demokrati». Ifølge Orbán er de europeiske lederne utilstrekkelige, de europeiske elitene har feilet og Europakommisjonen – som er dominert av sentrum-høyre, men som ifølge Orbán arbeider for en europeisk sosialisme – er selve symbolet på dette. Men deres dager er snart talte.

Det er store ord, som så ofte fra Orbán, og det er store ord som langt fra alltid reflekteres i den politikken Ungarn faktisk fører på europeisk nivå. Men samtidig: Det er ikke bare Romanias dør Orbán nå banker på. Talen har fått enkelte kommentatorer, som Blaise Gauguelin i Le Monde til å spekulere på om Orbán har planer om selv stille som kandidat som president for Europakommisjonen. Det synes noe usannsynlig, siden han ville få store vansker med å finne tilstrekkelig støtte. Men at Orbán ønsker å fremstå som en lederskikkelse for en nasjonalistisk orientert høyreside i Europa, er mindre tvilsomt.

Lelia Munteanu i den liberale rumenske avisen Găndul skriver i en kommentar at hun i Orbáns nyeste tale fra Tusnádfürdő «hører stemmen til og ser ansiktet til Steve Bannon, […] den nyeste apostelen for populistisk internasjonalisme og anti-globalisme».

Og hun har jo et poeng: Orbáns politiske budskap kan ligne på Bannons. Det er heller ikke lenge siden Bannon var på besøk i Budapest, der han talte på en konferanse om «Europas fremtid» og tilbrakte en time sammen med den ungarske statsministeren.

Men som den nederlandske statsviteren Cas Mudde påpekte i en artikkel som nylig ble publisert i Morgenbladet, overdrives Bannons betydning. I Budapest avslørte han at han ikke har all verdens innsikt i sentral-Europa, og han ble møtt av kritikk fra kommentatorer på den ungarske høyresiden. Jovisst, Orbán har i et radiointervju ønsket Bannon lykke til med sitt nye prosjekt The Movement, men i virkeligheten er Orbán viktigere for den illiberale, nasjonalistiske høyrepopulismen i Europa enn Bannon kan håpe på å bli.

Det er Orbán som banker på døren med løfter om et fremgangsrikt og illiberalt kristendemokrati. Ikke minst gjør han det i Sentral-Europa.