Politikk

Oslo kommunes Facebook-konto forsvarer MDG-politikk

FÅR STØTTE: Oslo Kommunes Facebook-konto ble brukt til ivring forsvar av politikken til Miljøpartiet De Grønne før lanseringen av Oslobudsjettet for 2018.

Bilde: MDG

Øystein Sundelin i Høyre frykter ansatte føler seg presset til å opptre som partikaniner for dem som til enhver tid sitter med byrådsmakten.

Før budsjettet ble lansert i Oslo 27. september la Oslo Kommune på Facebook ut en en film som reklamerer for MDGs prioriteringer i budsjettet som ble lagt frem før høstferien på Oslo kommunes facebookside.

Så langt såre vel. Men i kommentarfeltet  brukes Oslo kommunes Facebook-konto slik at det kan forstås som et forsvar av Miljøpartiet de Grønnes politikk.

«Mange eldre og lungesyke kan nok også sette pris på at det er flere som velger sykkel, kollektivt eller å gå, eller at det kan bli enklere å bevege seg til fots. Færre biler vil jo kunne gi bedre flyt for de som er avhengige av å bruke bilen.»

«Byrådet har en strategi om å gjøre byen mer tilgjengelig for syklende og gående. Det kan jo hende det også vil gi bedre plass på veiene og gi en mer effektiv hverdag for de som faktisk er avhengige av å kjøre bil, noe det fortsatt legges opp til at en skal kunne gjøre.»

«Vi sier ikke at ting nødvendigvis blir enklere, men om det blir færre biler på veiene om det blir enklere å velge sykkel, kollektivt eller gå, så kan det også være mulig det blir bedre flyt i trafikken på sikt.»

Man kan også se av kommentarfeltet at det blir oppfattet som at det er en politiker og ikke en administrativt ansatt som administrerer Facebookkontoen:

«Rart med dere politikere, klarer aldri å gi konkrete svar, bare tråkker rundt grøten.. hele tiden.. Noen må jo betale for alt dette tullet dere driver med, og det blir jo tilslutt forbruker. Syntes dere at det er greit at forbruker skal betale for at dere skal ha ett bilfritt sentrum?» skriver en engasjert Oslo-borger.

«Tydeligvis Lan Berg som kommenterer bak Oslo Kommune. Like mye tåpelig og svada i språket der som i hennes egne kommentarer», skriver en annen.

«Vi lurer på om dette er en akseptabel måte for kommunalt ansatte å formulere seg på. Er det en administrativ oppgave å forsvare Miljøpartiet de Grønnes politikk? Ser vi en politisering av Oslo kommunes kommunikasjonsstrategi?»

Dette er ikke første gang det står strid om videoer med politiske budskap og politisering av administrativt ansatte. For to år siden fikk Anders Anundsen massiv kritikk etter å lagt ut en skrytevideo på departementets hjemmeside, med bruk av administrativt ansatte. MDG-politiker og Lan Bergs forlovede, Eivind Trædal, kritiserte den gang Anundsen på Twitter, blant annet for å være inkonsistent i synet på politisk bruk av administrasjonen. Denne gangen er det altså MDG selv og Oslo Kommune som er i hardt vær.

Øystein Sundelin er nestleder i Høyres bystyregruppe. Han reagerer på kommunens fremferd på Facebook.

– Jeg mener det må være et grunnprinsipp at kommunikasjonen fra Oslo kommunes administrasjon skal være partinøytral og faktabasert. Spesielt tenker jeg det er viktig av hensyn til de ansatte som ikke under noen omstendighet må føle seg presset til å opptre som partikaniner for de som til enhver tid sitter med byrådsmakten. De skal representere Oslo kommune utad og må ikke havne i en situasjon der de driver politisk agitasjon, eller beskyldes for å gjøre det.

Sundelin mener debattformen på Oslo kommunes Facebookside er noe nytt.

– Dette tror jeg ikke jeg tidligere har sett i norsk offentlighet og da heller ikke fra Oslo kommune. Det er mulig det er en ny kommunikasjonsstrategi som ligger til grunn, men jeg tviler på det. Slik jeg ser det, fremstår disse svarene som ukloke.

Han viser til at administrasjonen skal være nøytrale, men forholde seg lojalt til byrådets politikk og bystyrets vedtak.

– Er dette en viktig sak?

– Det er i hvert fall viktig at det raskt settes på en brems når det er i ferd med å gli ut. Vi som er politikere, har et utall muligheter til å formidle hvor vi står, og hvor de politiske skillelinjene går. Hvis etater og virksomheter i Oslo kommune også begynner å drive politisk debatt på sosiale medier, får vi en kaotisk og uoversiktlig situasjon som på sikt kan svekke Oslo kommunes omdømme og de administrativt ansattes troverdighet. Det er en situasjon jeg er overbevist om at administrativt ansatte kommunikasjonsarbeidere i Oslo kommune ikke ønsker å havne i, og jeg er trygg på at dette ikke vil utarte.

Slik svarer Oslo kommune på kritikken: 

Oslo kommunes administrasjon har ansvar for å informere om byrådets politikk og bystyrets vedtak, og gjøre dette mest mulig tilgjengelig for innbyggere.

– Å tilgjengeliggjøre og informere om byrådets budsjettforslag, slik at innbyggerne kan sette seg inn i hva det offentliges midler foreslås brukt til, står da sentralt, sier Ole Morten Knudsen, spesialrådgiver i kommuneseksjonen.

– På Oslo kommunes Facebook legges det derfor ut innhold rundt vedtatt politikk, eller viktige saker for alle innbyggerne som for eksempel forslag til budsjett eller forslag til ny kommuneplan.

Han tar ingen selvkritikk.

– Det er et mål for Oslo kommune å få mer dialog mellom kommunen og innbyggerne og øke innbyggernes interesse for utviklingen av Oslo. Derfor ble det nylig opprettet en egen Facebook-side for kommunen. Siden er under stadig utvikling. Vi tar med oss alle innspill i det videre arbeidet med Facebook-siden.

 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden