På hvilket grunnlag skal avgifter settes?

Hva ville alkohol, tobakk og narkotika kostet hvis de ble ilagt særavgifter etter samme prinsipper? Tallene antyder at vi demoniserer feil rusmidler i samfunnet, og at ulike illegale stoffer er svært ulike.

Publisert Sist oppdatert

Hva ville alkohol, tobakk og narkotika kostet hvis de ble ilagt særavgifter etter samme prinsipper? Tallene antyder at vi demoniserer feil rusmidler i samfunnet, og at ulike illegale stoffer er svært ulike.

Hva slags avgifter skulle vært pålagt tobakk, alkohol, cannabis og andre rusmidler dersom alle var lovlige? Spørsmålet er interessant av to grunner: Det gjør det mulig å sammenligne lovlige og ulovlige rusmidler på samme skala; og det gjør at vi kan vurdere i hvilken grad dagens priser (legale og illegale) er i den størrelsesorden vi ønsker oss.

Dette forutsetter åpenbart at vi har en formening om hvordan vi skal bestemme nivået på avgifter. Da Finansdepartementet for noen år siden ønsket en gjennomgang av norske særavgifter (også de for alkohol og tobakk), nedsatte de et utvalg for å “vurdere hvordan dagens særavgifter ivaretar målene om å skaffe staten inntekter og prise kostnader knyttet til miljø og helse på en best mulig måte.”

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Digitalt årsabonnement og kvartalstidsskrift til 1050 kr i året

Bestill her