Kommentar

Det er på tide at Høyre prioriterer klima tydeligere

Bilde: Hans Kristian Thorbjørnsen

Det er krevende å lede oljenasjonen Norge og samtidig være en forkjemper for klima. Etter fire år i regjering er det på tide at Høyre blir tydeligere på at klima er et viktig satsingsområde for partiet.

I juni i år ble klimaloven, som sier at Norge skal kutte sine utslipp i ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent innen 2030, enstemmig vedtatt på Stortinget. Loven fikk overraskende lite oppmerksomhet, gitt hvor store implikasjoner den vil ha for hvordan vi innretter samfunnet vårt. Et 40 prosent kutt i ikke-kvotepliktig sektor i et land som Norge, der mye av energiforbruket allerede kommer fra fornybare kilder som vannkraft, kommer til å kreve en solid innsats de neste årene.

På sett og vis var det en genistrek å få det enstemmig gjennom Stortinget, og at til og med Frp stemte for vedtaket. Frp er hverken spesielt engasjert i klima eller klimavennlig. At de stemte for, var et resultat av budsjettforliket. Et slikt vedtak har større kraft og er vanskeligere å endre på i fremtiden når samtlige partier stemte for.

Internt i Høyre er det en oppfatning om at klima kommer langt ned på listen over saker som Høyres velgere er opptatt av, og derfor snakker partiet lite om det. Det kan være en fornuftig vurdering: Politikk er tidvis et spill om å få stemmer og sørge for at interessene til de som har stemt på deg blir fremmet. Men politikk handler også om å tenke de lange linjene og bidra til å skape gode samfunn. Tidvis må man tørre å ta valg som velgerne ikke umiddelbart synes er viktige eller omfavner, men som er kloke på lang sikt.

Det er frustrasjon innad i Høyre over hvordan klima blir diskutert i Norge, og at det gang på gang koker ned til om hvorvidt man vil stoppe videre oljeleting og utvinning – da er man i så fall grønn. Dersom man ønsker å satse videre på oljen, blir man umiddelbart grå.

Norge står unektelig i en form for pussig spagat når vi prøver å være både en oljenasjon og en leder i den grønne omstillingen, men det ser ut som om det er en spagat vi kommer til å bli stående i lenge, og da gjelder det å håndtere det på en god måte. Den spagaten ville vi stått i, uavhengig av om det var en borgerlig eller en rødgrønn regjering.

Høyre har, under sterk påvirkning av Venstre, sørget for at miljøloven ble enstemmig vedtatt, og nå må de sørge for at de leverer på den. En ting er å love å kutte utslipp, en annen ting er å sørge for at det blir gjort. Som jeg skrev tidligere denne uken har Norge en lang tradisjon for å love klimakutt, uten at det har vært noen reelle former for represalier dersom man bryter dem. Det gjør at en avtale sammen med EU om å kutte utslippene er så viktig.

Under Høyres  valgvake mandag kveld nevnte Erna fem utfordringer som Høyre står overfor og bør ha særlig fokus på i den kommende perioden: Omstilling av norsk økonomi, eldrebølge, integrering, lavere oljeinntekter og en stor og viktig klima agenda som skal gjennomføres. Det er verdt å merke seg at da hun nevnte klima, brøt det ut applaus i salen. Det lover godt.

Hvor tydelig regjeringen kommer til å være på klima fremover, avhenger sannsynligvis også av hvorvidt Venstre ønsker å gå inn i regjeringen. Venstre har fått mange enkeltseire gjennom å være et støtteparti, men vil kunne markere seg tydeligere og sannsynligvis få til en mer helthetlig klimapolitikk om de selv går inn i regjering.

Det er ca. 12 år til vi skal ha klart å kutte 40 prosent av utslippene våre. Det er dårlig tid for så store endringer som vi står overfor. Derfor er det viktig at Høyre er enda tydeligere på at klima er et prioritert felt for partiet. I forrige runde kom ikke klima en gang som en av de åtte viktigste sakene for Høyre. Det vil definitivt bli krevende for Høyre å fronte klima tydeligere, særlig med Frp i regjering. Dersom Venstre velger å gå i regjering vil det sannsynligvis bli enklere, men uansett bør Høyre nå vise at de velger det som er klokest på langt sikt for å holde det de har vedtatt, ikke bare det som gir stemmer på kort sikt.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden