Arven etter Erna

Arven etter Erna

Hvis man skal berette historien om Solberg-regjeringen som et helteepos, ville man begynt ved valgnederlaget i 2005.

Hva har den borgerlige regjeringen oppnådd? Hvor har den kommet til kort?

I denne utgaven av Minerva kan du lese om arven etter Erna!

Utgaver