Harald Eia – på jakt etter en generasjon

Harald Eia – på jakt etter en generasjon

Begrepet ironigenerasjonen ble for første gang brukt i en norsk avis i 1996. Stedet var Dagbladet og pennen ble ført av Tom Stalsberg. Siden har begrepet blitt hyppig brukt av både akademikere, mediefolk og hvermansen. Men hva betyr det, egentlig?

Innhold Minerva 1-2016

Tema: Harald Eia – på jakt etter en generasjon

Leder

Paul Joakim Sandøy: På jakt etter en generasjon

Eirik Bergesen: Ironien er død, leve ironien

Cathrine Holst: Det er storhet i dette synet på livet

Nils August Andresen: Lær meg noe! Intervju med Harald Eia.

Minervasamtalen

Bergenstradisjoner

Nils August Andresen i samtale med Frøy Gudbrandsen

Ideer: Vold

Leder: «Jeg er ingen morder, Gud forby!»

Alexander Z. Ibsen: I åndenes vold

Anne Thelle: Det japanske selvmordet

Ole Michael Bjørndal: Den perfekte morder

Kultur: Kvalitet

Leder: På utrygg grunn

Maren Ørstavik: Hvordan skrive en perfekt musikkanmeldelse

Knut Ove Eliassen: Kvalitet eller ikke?

Erle Marie Sørheim: Hvordan vi snakker når vi snakker om litteratur

Faste saker

Borgeren

Kulturanbefalinger

Enquete

Ny forskning

Kunstverket

Bøker

Filosofen

Statsråden

Fra Reaktionen

Lest siden sist

Utgaver