Kommentar

Påvirkningsagenten på innsiden

Siv Jensen mener det er vesentlig for bedømmingen av Listhaugs påvirkningsoppdrag at hun ikke lyktes.

Bilde: Fremskrittspartiet / Alexander Helberg / IC Hendel / Flickr [CC BY-ND 2.0]

Når du sitter i sentralstyret i et parti burde det være selvsagt at du ikke mottar betaling for å gi råd om hvordan partiets politikk kan påvirkes. For Listhaug og Jensen er det helt uproblematisk.

I går ble det kjent at Sylvi Listhaug i september 2013, mens hun var ansatt i First House, men før hun ble landbruksminister, hadde et oppdrag for Norges Idrettsforbund knyttet til deres lobbyvirksomhet for å få vinter-OL til Oslo i 2022. Ifølge fakturaer som Dagbladet og Aftenposten har fått innsyn i, jobbet Listhaug med en ”strategi Frp”. Dette skjedde samtidig som Listhaug var sentralstyremedlem i partiet.

Listhaugs godt betalte jobb i First House omfattet altså å hjelpe en klient med å overbevise det partiet hun satt i ledelsen i om at bestemt svar i en omstridt sak var riktig. Vi har ingen indikasjoner på at Listhaug personlig forsøkte å påvirke partiet direkte. I Politisk Kvarter i morges kunne ikke Siv Jensen huske om saken hadde vært oppe i sentralstyret, men i så fall ville Listhaug ha meldt seg inhabil. Jensen bekreftet at Frp visste at Listhaug jobbet for NIF, men ikke hva hun konkret gjorde. Det er derfor uklart om Jensen visste at Listhaug hadde Frp som ansvarsområde i OL-saken.

Betalt for påvirkning

Likevel kan det være liten tvil om at målet med oppdraget var å få frem en bestemt beslutning i Frp.

Om Listhaug-fakturaene sa kommunikasjonssjef i Norges Idrettsforbund, Niels Røine, til Dagbladet i går:

”Det var for politisk påvirkning, sånn som jeg leser det. Jeg kan ikke gå i detaljene, for jeg vet ikke eksakt hva hun gjorde, men det var jo som en del av First House-avtalen.”

Administrerende direktør i First House Per Høiby benektet overfor Aftenposten at byrået skulle påvirke norske politikere, og fremhever at oppdraget var knyttet til folkeavstemningen i Oslo den 9. september, altså å påvirke velgerne.

Men Listhaugs engasjement i denne saken startet først to dager etter den datoen. Da blir det hos Høiby til at ”hovedtyngden” av arbeidet var knyttet til folkeavstemningen: ” Vi har ikke hatt som oppdrag å påvirke politikerne, men har bistått med kartlegging, analyser og rådgivning overfor NIF”, skriver Høiby.

First House skiller mellom selv å påvirke – det gjør de etter eget utsagn ikke, og å hjelpe sin oppdragsgiver til å påvirke. Skillet vil ofte være mer formelt enn reelt, som når rådgiveren skriver et avisinnlegg som oppdragsgiveren setter navnet sitt på.

Jeg bet meg særlig merke i at Listhaug har fakturert tre timer til ”arbeid med liste over fylkeslag i Frp”. Jeg regner med at NIF ikke er så inkompetente at de betaler et sentralstyremedlem i Frp nærmere 9000 kroner for å få en liste med telefonnummer og adresser som ligger åpent tilgjengelig på partiets nettsider. Hva dette del-arbeidet konkret gikk ut på er ukjent. Men dersom jeg var oppdragsgiveren, ville jeg være interessert i en oversikt over hvor de ulike fylkeslagene sto i saken, og gjerne informasjon om de viktigste meningsdannerne lokalt.

Aktiv, ikke tidligere politiker

Dagbladet er opptatt av at Listhaug ble utnevnt til statsråd kort tid etter. Det er en avsporing, siden Listhaug ikke har hatt ansvar for relevante saker, og sier at hun har erklært seg inhabil i alle spørsmål som handler om OL i regjering og parti. Det tror jeg henne på. Statsministeren bekrefter også dette på twitter.[i]

Problemet ligger et annet sted: At hun som sentralt tillitsvalgt i et parti benytter den kunnskapen hun har om dette partiet til, mot betaling, å gi en aktør råd om hvordan de best skulle påvirke partiet.

Bruken av Listhaug, med sine innside-kunnskaper om Frp, var selvsagt helt bevisst fra First House side. Dagbladet skriver:

”Norges Idrettsforbund sier det var First House som stilte med Listhaug. – Vurderingen om hvem de skulle bruke for å påvirke resultatet positivt for søknaden, ligger først og fremst hos First House, sier Røine videre.

– Det var altså ikke noe eksplisitt ønske fra NIF om å bruke Listhaug?

– Nei.​”

Siv Jensen gjorde i dag et poeng av at Listhaug ikke lyktes, og at Frp på landsmøtet i 2014 sa nei til OL-søknaden. ”Det er mulig hun ble engasjert for å påvirke Fremskrittspartiet, men vi sa altså et rungende nei til dette OL’et”. Jensen lo med denne fiaskoen som argument bort hele problemstillingen to ganger. Men hva om Listhaug hadde lyktes?

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Kommunikasjonsrådgiverne har ofte politisk bakgrunn og et betydelig politisk nettverk. Det spesielle med denne saken er at vi her ikke snakker om en eks-politiker, men om et sittende sentralstyremedlem[ii], i aller høyeste grad en aktiv og betydningsfull politisk aktør.

Rolleblanding og instinkter

Det naturlige, ja det eneste riktige, ville i en slik situasjon være å si til Høiby at nei, i denne saken kan jeg ikke blande roller. Noen andre får ta seg av strategien overfor Frp.

Men dette instinktet har ikke Listhaug. Både hun og First House har utvist dårlig skjønn.

Den politiske situasjonen er slik at dette ikke vil få noen følger. Det betyr også at Frp og Høyre bidrar til å normalisere dårlig etisk skjønn og problematiske rolleblandinger.

 

[i] I timelistene som er gjengitt, har Listhaug jobbet med oppdraget 09.11 og 09.12, altså etter at hun ble statsråd. Men dette er ganske sikkert på grunn av ”amerikansk” formatering i disse cellene, og at det skal være 11.09 og 12.09.

[ii] En pussighet i Dagbladets oppslag er at assisterende generalsekretær i Frp, Øystein Lid, av ”prinsipielle grunner” ikke vil bekrefte at Listhaug var medlem av partiet mens hun satt i sentralstyret.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden