Kommentar

Pisk i Oslobomringen

Det er ikke en menneskerett å få kjøre bil til jobben hver dag. Økt bompengeavgift er et klokt grep fra det sittende byrådet selv om det hisser på seg bilister. Om noe burde prisene vært enda høyere.

Fra og med 1. oktober innfører Oslo en kraftig økning i bompengeavgiften. Tidligere har det kostet 34 kroner å passere bomringen for en diesel- eller bensinbil. Nå har prisene økt kraftig, og er blitt differensiert avhengig av når på døgnet man kjører gjennom bomringen. En bensinbil koster 54 kroner i rushtiden og 44 kroner ellers, mens prisen for en dieselbil ligger på 59 kroner i rushtiden og 49 kroner ellers.

Dagbladets vinkling av saken i dag, er at det er problematisk for bilistene som er avhengig av å komme seg på jobb hver dag. De har i kjent stil klart å finne frem til to menn som er sterkt imot økningen. Den ene vet ikke hva han skal gjøre fordi han ikke har råd til å bytte ut dieselbilen med en elbil, og den andre, som ironisk nok selv er togpendler, mener på vegne av sin kone at økningen er hinsides og forteller Dagbladet at det vil gå utover familieøkonomien.

For å ta det mest åpenbare først: Selvfølgelig vil det bli vanskeligere for folk å bruke bilen hver dag på vei til og fra jobb. Det er jo nettopp derfor de nye økningene er kommet. Rasmus Hansson er ute og sier at det er en kjempegulrot for elbilistene. Det er riktig det, men det er også en skikkelig pisk for bensin- og dieselbilistene.

Økt bompengeavgift er et glitrende virkemiddel, og er i tråd med lærdommene fra atferdsøkonomi. Snarere enn å pålegge folk å reise kollektivt, eller hindre dem i å kjøre bil, gjør man det så dyrt at man vil foretrekke å reise kollektivt fremfor å kjøre bil. Indirekte er det en måte å styre folks atferd på, men de velger det i hvert fall selv ut i fra økonomiske hensyn.

Avgifter er et av det mest effektive virkemidlene man kan bruke for å få folk til å endre uønsket atferd. Enn så lenge har det på nasjonalt plan vært skepsis mot å øke avgiftene på atferd som er skadelig for klima så mye at folk merker det for godt.

Det er selvfølgelig morsommere og mer populært å fjerne ulike avgifter som gjør for eksempel elbilen billigere – slik Norge har gjort i flere år. Men det holder ikke bare å være for avgifts- og skattelette. Man må også være villig til å straffe uønsket atferd med økte avgifter. Derfor er det verdt å berømme det sittende byrådet for at de innfører økt bompengeavgift, og at de også sørger for økte priser i de periodene av døgnet der det er flest biler på veiene. Totalt sett fører det til mindre utslipp av klimagasser og bedre luft i bykjernen.

Det er ikke helt korrekt at prisene dobles slik Dagbladet hevder. Bildet er noe mer nyansert. Et kjapt overslag viser at for dieselbiler som kjører i rushtiden, er økningen på ca. 70 prosent. For bensinbiler som kjører utenom rushtiden er økningen på om lag 30 prosent. Hvis man først skal kritisere byrådet, må det være for at de ikke økte avgiftene enda mer.

Det er ikke en menneskerett å kunne kjøre bil til jobben dersom du bor utenfor sentrum og jobber i byen

Det er ikke en menneskerett å kunne kjøre bil til jobben dersom du bor utenfor sentrum og jobber i byen. Det er selvfølgelig langt mer komfortabelt å kunne kjøre bil til jobben, men det er ikke åpenbart at det er slik samfunnet skal innrettes. For den enkelte er det som oftest lettest å kjøre bil dit man vil, når man vil, slik man er vant til. Nettopp derfor er det viktig at kommunen og staten stimulerer til miljøvennlig atferd både gjennom pisk og gulrot.

Norge har forpliktet seg til å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030 og store deler av kuttene må tas i transportsektoren. Da er det bare rett og rimelig at man ikke bare sørger for gunstige avgiftsordninger for dem som kjører elbil, men også sørger for økte kostnader for dem som kjører bensin- og dieselbil.

 

Fra forsiden