Podkast

Mímir Kristjánsson

Podkast #20 -

Episode 20, hvor Mímir Kristjánsson hevder at liberalismen de siste tiårene er blitt en trussel mot friheten, og Nils August Andresen sier ting om fagbevegelsen som han helst ikke vil siteres på.

SISTE EPISODER