Podkast

Thomas Hegghammer

Podkast #19 -

Minervapodden snakker med Thomas Hegghammer om kampen mot terrorisme. Hvilken rolle spiller vestlige intervensjoner i Midtøsten? Hva er årsaken til at terrorangrepene har kommet hyppigere de siste fem årene? Er det en fare for at kampen mot terrorisme fremmedgjør flere europeiske muslimer?

SISTE EPISODER