Politikk

Politiet er maktesløse

Politiet opplever at man står handlingslammet overfor utenlandsk arbeidskraft som utbyttes på det groveste i Norge.

Bilde: Politiet i Vestfold

Slik utnyttes billig arbeidskraft i Norge.

I en hittil ikke omtalt høringsuttalelse fra Politidirektoratet kommer det frem rystende informasjon om hvordan personer som har søkt jobblykken i Norge, utnyttes på det groveste.

«Et eksempel er ved kontroll av vaskehaller, hvor de ansatte bor i vaskehallen, eventuelt hos arbeidsgiver. De har sine pass i behold, det foreligger ingen tvangselementer, men de får meget lav lønn, jobber lange vakter og må betale en stor andel av lønnen tilbake til arbeidsgiver i boutgifter. Disse forholdene rammes ikke av dagens regelverk ettersom det ikke er noe formidlingselement, men en direkte ansettelse.»

Uttalelsen er avgitt til et forslag fra Justisdepartementet om å stramme inn regler for utleie til arbeidssøkende. Med dagens lovverk står politiet ofte maktesløse.

Oslo politidistrikt opplyser at de ved flere anledninger har erfart at gjeldende lovverk ikke i tilstrekkelig grad verner utlendinger fra å bli utnyttet i Norge, skriver Politidirektoratet.

Andreas C. Halse Svenssonsstiftelsen er positiv til regjeringens forslag.

Privat

Og utlendingene er selv villige til å leve under det som må kunne karakteriseres som uverdige forhold.

«De har ofte et sterkt ønske om å etablere seg i Norge , og godtar svært dårlige vilkår selv om det ikke er noe element av tvang», heter det i høringssvaret fra Politidirektoratet.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Dårlige vilkår

Øst politidistrikt har avdekket saker der utlendinger blir utnyttet som arbeidere.

«Selv om de kan være fornøyd med svært dårlige vilkår og ikke anser seg selv som ofre for menneskehandler. Et eksempel er borgere fra EU eller EØS-land som jobber som snekkere for 50 til 60 kroner timen», skriver Politidirektoratet.

‘Det er ikke tilfredsstillende at forhold som innebærer grov utnyttelse av en utlendings situasjon ikke kan påtales’, skriver Oslo statsadvokatembeter. 

Grov utnyttelse

Men det er lite politiet kan gjøre i dag. Oslo statsadvokatembeter påpeker at man i dag mangler lovverk for å slå ned på grov utbytting av billig arbeidskraft.

«Det er ikke tilfredsstillende at forhold som innebærer grov utnyttelse av en utlendings situasjon ikke kan påtales», heter det i deres høringssvar. Det blir understreket at man i noen tilfeller kan ta ut tiltale etter arbeidsmiljøloven, men at straffenivået da kan bli uforholdsmessig lavt.

Får støtte

Justisdepartementet ønsker å straffe boligutleiere som utnytter seg av utlendinger på desperat jobbjakt i Norge. I et forslag som ble sendt på høring i fjor, vil man straffe de som skaffer noen bolig, «når forholdet innebærer en utilbørlig utnytting av vedkommendes situasjon». Meningen er å beskytte utlendinger mot urimelige kontrakter.

Justisdepartementet har ikke besvart Minervas henvendelse om saken. De får imidlertid ros fra Andreas C. Halse, som er tidligere SV-politiker.

– Vi har skapt en ny underklasse, sier Andreas Halse.

– Alt som kan bidra til å minske den omfattende og systematiske utnyttelsen vi ser av utenlandsk arbeidskraft er skritt i riktig retning, sier Halse, som er daglig leder i Svenssonstiftelsen. Han jobber for å fremme verdien av fagorganisering og et ordnet arbeidsliv.

– Vi har skapt en ny underklasse, og vi skylder mennesker i sårbare posisjoner å gjøre det vi kan for å hindre utnyttelse. Å heve minstestandarden for hva som er akseptabel behandling av arbeidsfolk, bidrar dessuten positivt fordi det kan løfte hele arbeidslivet, sier Halse.

Avhengighetsforhold

Også fagbevegelsen mener utlendinger på jobbjakt utnyttes i Norge.

– LO har et erfaringsgrunnlag som bl.a. viser at utenlandsk arbeidstakere som ledd i arbeidsforholdet blir innlosjert i boliger på svært urimelige leiekontrakter. Dette er utvilsomt enda vanligere i ansettelsesforhold i uorganiserte bedrifter/bedrifter hvor det ikke er organiserte ansatte», skriver
Landsorganisasjonen i Norge (LO) i sin høringsuttalelse.

Spesielt utsatte

Jussformidlingen i Bergen skriver også at utlendinger er spesielt utsatte.

«De mangler støtteapparat og har lite kunnskap om norske lover og regler.»

Ofte er det arbeidsgiver som leier dem bolig, og dette blir trukket fra lønnen, ofte med uforholdsmessige høye trekk, ifølge Jussformidlingen.
«Utlendingens sterke ønske om arbeid sett sammen med dens sårbare stilling skaper et uheldig avhengighetsforhold.»

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden