Politikk

Politikerne som ikke ville lytte

En rekke ganger har forskere og eksperter advart om at ny E18 vest for hovedstaden vil være et pengesluk. Likevel vil ikke politikerne lytte.

En rekke ganger har forskere og eksperter advart om at ny E18 vest for hovedstaden vil være et pengesluk. Likevel vil ikke politikerne lytte.

 «Etatene mener at Oslo ikke vil tåle at biltrafikken vokser så mye. Utredningen viser imidlertid at det er gjennomførbart å øke det daglige antallet kollektivreiser med 50.000 i Oslo og Akershus sammenlignet med Lokalt forslag. Til, fra og i indre by kan hele det økte transportbehovet tas på trikk, buss og bane», fastslo Statens Veivesen og Jernbaneverket i 2007.

Konklusjonen var klar:

«Utbygging av E18 Vestkorridoren med lange strekninger i tunnel bør reduseres. Til tross for investeringer på 10 milliarder vil virkningene av trafikkveksten gi lengre reisetider med bil og dårlig framkommelighet for buss, ifølge analysen.»

Slakt
En rapport fra Dovre utredning og Transportøkonomisk Institutt (TØI) i 2008 var en ren slakt av politikernes planer for å løse køproblemene inn til Oslo.

«Overordnede mål for Oslopakke 3 er langt på vei en sammenstilling av alle gode hensikter innen samferdsel og arealplanlegging uten prioritering mellom forhold som står i innbyrdes motstrid med hverandre.»

 – Vurderer ikke andre muligheter
Den som kanskje har ropt høyest og med størst faglig tyngde er Aud Tennøy ved Transportøkonomisk Institutt.

– Noen politikere lytter. Jeg oppfatter at politikerne i Oslo også har  lyttet til oss. Mens høyresiden i Akershus tror jeg er så fokusert på å bygge vei at deikke vurderer andre muligheter . Jeg oppfatter ikke at de lytter til forskningsbasert kunnskap.

Aud Tennøy er forsker ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).
Aud Tennøy er forsker ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

– Er det ikke også slik at de borgerlige i Oslo har nølt med å revurdere utbyggingen av E18?

– Oslopakke 3 er en avtale hvor E18 ligger som intensjon, sånn sett oppleves det noksom vanskelig omå man bryter ut av avtalen. Jeg tror at hvis man ikke hadde hatt Oslopakke 3 ville flere politikere gått hardere ut mot ny E18.

Tennøy mener debatten er preget av at forskere og noen av politikerne har grunnleggende forskjellige virkelighetsoppfatninger.

– En av forklaringene at man fortsatt er i et paradigmeskifte fra 60-tallets oppfatninger om at det bare løsningen på kø- og miljøproblemer er å bygge ut mer vei, til et nytt paradigme der man er opptatt av bærekraftig mobilitet og tar inn over seg erfaringene som viser at bygger man mer vei blir det bare mer trafikk.

– Hvorfor har du selv engasjert deg så sterkt?

– For en forsker er det en del av jobben å formidle forskningen i relevante politiske prosesser og til media. Jeg har snakket om dette i mange år. Det er jo andre sin jobb også, men i denne situasjonen så vet jeg at de som jobber i de offentlige etatene opplever at de ikke kan uttale seg har munnkurv. Mange konsulentselskap som lever av oppdrag fra bestillere opplever det også som ugreit å gå inn i disse diskusjonene.

– Har virkelighetsoppfatningene endret seg over tid?

– For 20 år siden kunen man sette sinnene heftig i kok om man stilte spørsmål ved mer veiutbygging. Men nå vet ekspertene og fagfolkene bedre. Også blant politikerne ser man at det er endring på gang, likevel vil man av en eller annen grunn bygge denne veien.

– Er det er et paradoks at Frp og Høyre i denne saken er motstandere av markedstilpassede løsninger?

– Her er det veldig god sammenheng mellom tilbud og etterspørsel. Hvis du gir et tilbud om bedre fremkommelighet på vei, vil mange velge å etterspørre det. 

40 milliarder
Vestkorridoren ble i 2014 estimert å koste mellom 31-40 milliarder. Bortkastede penger, ifølge mange. Problemet er at ny E18 ikke løser problemene politikerne har ønsket å gjøre noe med.

En skisse av E18 vestover. Illustrasjon: Statens Veivesen
En skisse av E18 vestover. Illustrasjon: Statens Veivesen

For de folkevalgte i kommunene vest for Oslo har køene på E18 vært en viktig valgkampsak. Men beregninger fra Statens veivesen i 2014 viser at med bompenger gjennom flere etapper på E18 vestover vil mange i Asker og Bærum velge å kjøre sideveier, som vil resultere i mer kø og mer trafikk på de lokale veiene.

Samtidig er både fagfolk og forskere skråsikre på at trafikken på E18 ikke vil reduseres, til tross for at dette er en politisk målsetting.

«I NTP ligger det en ambisjon om å begrense personbiltrafikken i byområdene. Utbygging av E18 og andre større vegprosjekt sammen med en sterk fremtidig befolkningsvekst i Osloregionen må antas å trekke i motsatt retning», konkluderte Statens Veivesen i 2014. Samme rapport viser at køproblemene på E18 ved ferdigstilling i 2024 vil være like store som i 2012 etter bare ti år.

Tause fagfolk
– Oslopakke 3 er et skjørt kompromiss, og mellom Akershus og Oslo, derfor er politikerne veldig redde for å velte det kompromisset, siden alle har fått og gitt. Så fungerer vårt system slik at byråkratiet ikke engasjerer seg i den offentlige debatten, det betyr at en veldig stor del av den faglige ekspertisen forholder seg tause, sier tidligere instituttsjef Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Han viser til Aud Tennøy ved instituttet som en av svært få forskere har våget å slå alarm om konsekvensene av en ny E18-utbygging.

– Dette er synspunkter som er delt i store deler av embetsverket, men som ikke kommer til orde fordi systemet er slik at det er politikerne som uttaler seg.

– Er dette en sak som typisk hører hjemme på en venstre-høyre-akse?

– Det er et godt spørsmål. Det som er en gåte for meg, er hvordan det kan ha seg at de to partiene som i alle andre sammenhenger har størst tro på at markedet kan løse problemer, konsekvent nekter å bruke markedet i denne situasjonen, hvor markedsløsningen ville hatt svært godt effekt. Markedet kunne ha spart oss for store kostnader, store tidstap og betydelige miljøbelastninger. For meg er det litt av et paradoks at Arbeiderpartiet her er mer villige til å åpne for markedstilpassede løsninger enn Høyre og Fremskrittspartiet. .

Uenig
Fylkesordfører i Akershus Annette Solli (Høyre) kjenner seg ikke igjen i forskernes virkelighetsbeskrivelse.

– Nei, det gjør jeg ikke i det hele tatt. Vi har lyttet til Statens veivesen, vi bygger ikke veier som ikke staten Veivesen ikke har grundig utarbeidet, vi bygger ikke infrastruktur for kollektivtrafikk som vi ikke har et godt faglig grunnlag for.

– Men både forskermiljøene og Statens Veivesen sier at ny E18 ikke vil løse køproblemene inn til Oslo?

– Nei, men da kommer det an på hvorfor vi bygger veien. Det er ingen som sier at E18 skal bygges fordi bilene skal kjøre inn til byen i full fart. Det er det ingen som sier eller tror. Vi er enige med Statens Veivesen og det jeg har oppfattet at forskningsmiljøene mener. Det er ikke køproblemene som E18 skal løse. Jeg skjønner ikke hvorfor forskningsmiljøene ikke tar det innover seg.

Solli viser til at planene for ny E18 gjennom Bærum innebærer et veisystem som separerer biltrafikk og buss, slik at kollektivtrafikken overhodet ikke blir rammet av kø på E18. Samtidig innebærer planene om ny sykkelvei bedre fremkommelighet for de på to hjul. Hun mener også at det å bygge lokk over E18 vil skjerme de tett befolkede områdene fra Sandvika og inn til Lysaker.

– Hvorfor er du motstander av køprising?

– Du får ikke mer fremkommelighet for buss av det.

– Hadde det ikke vært bedre å la markedet løse køproblemene?

– Hør her, vi bygger veier for å ha fremkommelighet. Vi har ikke veier for at de skal være så dyre at vi ikke har råd til å kjøre på den. At- Jeg synes det er et dårlig virkemiddel. Jeg synes ikke det er fremtidsrettet taktikk.

– Kjenner du deg igjen i at byråkratene ikke tør å si hva de mener?

– Nei.

– Opplever du å få ærlige råd fra dine egne ansatte og Statens Veivesen?

– Ja.

– Hva synes du om bystyrets vedtak før sommeren om å vurdere å slanke planene for ny E18?

– Jeg tror alltid det er lurt å se på kostnadsnivivå, sier Solli. Hun viser samtidig til at ny E18 har estimert en langt lavere meterpris enn liknende utbygginer på Ulven og Bjørvika i Oslo.

– Jeg er helt sikker på at vi kan få en god dialog med dagens byråd, men jeg er bekymret for at Raymond Johansen, som er avhengig av støttepartier som er motstandere av ny E18, får flertall.

I det blå
I vår var det bevegelse, i hvert fall i Oslo. Selv om Høyre og Fremskrittspartiet fortsatt er motstandere av køprising.

 «Oslo kommune vil be om at det ikke iverksettes arbeid på E18 etter at reguleringsplan og kommunedelplan er ferdigstilt før reforhandling er gjennomført innen sommeren 2016.»

Med andre ord ble fremtiden til E18 vest for Oslo nok en gang skjøvet ut i det blå, selv om de borgerlige i Asker og Bærum fortsatt tviholder på kravet om mer vei. Spørsmålet nå er hvor lang tid det tar før politikerne til slutt skrinlegger planene om en dyr og unødvendig veiutbygging.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden