Kommentar

Populister overalt

Det er uvanlig få populister i Sverige, og blant høyrepopulistene er Moderaterna bedre likt enn Jimmie Åkessons Sverigedemokraterna.

Bilde: Politikerveckan Almedalen, CC 2.0.

Pew-undersøkelse viser at mange populister i EU plasserer seg i sentrum. Høyrepopulister er mer positive til konservative partier enn til høyrepopulistiske.

I slutten av 2017 gjennomførte Pew en undersøkelse av populistiske strømninger i åtte europeiske land. Jeg har tidligere omtalt resultater publisert i juli, som blant annet viser at populistiske partier er svært mislikt i alle land, bortsett fra Italia, noe som begrenser vekstpotensialet.

Onsdag ble nye resultater offentliggjort for seks land, der Pew ser på sammenhengen mellom selverklært ideologi og hva slags partier vedkommende støtter.

Befolkningen er delt i seks grupper. Først plasserer respondenten seg på en høyre-venstreskala – venstre, sentrum eller høyre. Deretter innføres en populisme-faktor. De som svare ja på begge de følgende spørsmål klassifiseres som populister: 1. Vanlige folk ville gjøre en bedre jobb i å løse landets problemer enn folkevalgte. 2. De fleste folkevalgte bryr seg ikke om hva folk som meg tenker. Populismen defineres her altså som anti-elitisme og mistillit til etablerte politikere og formodentlig indirekte til deres partier.

La oss starte med Sverige.  Bare 10 prosent av svenskene klassifiseres som populister etter denne definisjonen, og av dem tilhører 2 prosent venstresiden, 4 prosent sentrum og 4 prosent høyresiden. Det er kanskje overraskende at så mange plasserer seg i sentrum, men det er verdt å huske at mange bevegelser som vi vanligvis plasserer som høyrepopulistiske selv forkaster høyre-venstre-dimensjonen. Mest tydelig er dette for Nasjonal Front (nå Nasjonal Samling) i Frankrike. Men også Sverigedemokraterna har mange som plasserer seg selv i sentrum, ikke på høyresiden.

Blant Moderaternas velgere er det 9 prosent som klassifiseres som høyrepopulister, noe færre enn de 10 prosent som plasserer seg i sentrum. Hele 77 prosent er ikke-populistisk høyreside. Socialdemokraternas velgere er mye mer spredd, men bare 1 prosent er populister (og det er høyrepopulister). Hele 32 prosent plasserer seg i sentrum, og med tillegg av de 13 prosent som faktisk plasserer seg på høyresiden, er det til sammen flere enn de 39 prosent som plasserer seg på venstresiden. Dette stemmer godt med at ledelsen i dette partiet også plasserer seg når sentrum. (Men dårlig med de svenske valgundersøkelsene, der omkring tre av fire velgere plasserer seg til venstre).

Plasseringen til Sverigedemokraternas velgere er ikke opplyst i denne målingen. Men det er verdt å merke seg at blant de høyrepopulistiske velgerne er det bare 60 prosent som har et positivt inntrykk av SD, mens hele 76 prosent har et godt inntrykk av Moderaterna, og 28 prosent av Sossarna.

I Tyskland er populismen mer utbredt. En firedel plasseres i en av de tre gruppene, og her er det riktig påfallende at de fleste av disse – 14 prosent av alle, er sentrumspopulister. SPD er et tydelig sentrum-venstre-parti, der 38 prosent er mainstream sentrum og ytterligere 15 prosent sentrums-populister. CDU er like tydelig et sentrum-høyre-parti, der andelene er henholdsvis 49 og 9 prosent.

Blant de fem prosent av tyskerne som er venstre-populister, har 62 prosent et positivt inntrykk av SPD. Blant sentrumspopulistene har halvparten et positivt inntrykk av både SPD og CDU, mens blant høyrepopulistene har vi stor spredning. Mest positive er disse til AfD, med 44 prosent, men dette er altså bare et mindretall, og bare så vidt foran CDU med 42 prosent. Mest overraskende er det at så mye som en tredel av høyrepopulistene har en positiv oppfatning av SPD.

I Nederland er populismen omtrent på tysk nivå, men her er høyrepopulismen sterkere. Vi merker oss at det er flere av høyre-populistene som har en positiv oppfatning av de mainstream konservative partiene (CDA og VVD) enn av det høyrepopulistiske partiet

Italia er som nevnt det eneste landet der et flertall i befolkningen har en positiv oppfatning av populistiske partier. Det er derfor ikke så rart at Italia er det første vest-europeiske landet i moderne tid der populistiske partier dominerer regjeringen. I Italia har 38 prosent populistiske holdninger, mens 47 prosent ikke har det.

I det sosialdemokratiske tidligere regjeringspartiet PD er det et visst innslag av venstre- og sentrumspopulister – til sammen 20 prosent. I det konservative partiet Forza Italia er 33 prosent høyrepopulister. Siden denne målingen ble tatt opp, har FI mistet mange av disse velgerne til høyre-populistiske Lega.

Det er uklart hvorvidt femstjerners-bevegelsen bør klassifiseres om høyre- eller venstre-populistisk, og denne undersøkelsen bekrefter det. Andelen av populister som liker M5S er 53 prosent (sentrum), 44 (venstre), 43 (høyre). Men de som ikke er populister har bare marginalt mindre positive oppfatninger, henholdsvis 40, 24 og 37 prosent. Partiets velgere er altså «all over the place».

Spania skiller seg sammen med noe få andre europeiske land ut ved ikke å ha et høyre-populistisk parti av betydning. De har derimot et venstrepopulistisk (Podemos) og en nytt liberalt sentrums-parti (Cuidadanos). Samtidig er andelen populister her enda større enn i Italia, til sammen 41 prosent. Også her er det flest sentrumspopulister – 17 prosent. I det sosialdemokratiske partiet er det flere høyre- enn venstrepopulister, og like mange som plasserer seg til høyre som til venstre for sentrum.

I mangel av et høyrepopulistisk parti, har disse velgerne mer forkjærlighet for Cuidadanos enn for det mainstream konservative eller sosialdemokratiske partiet, noe som vel kan tilskrives at Cuidadanos er et nytt parti som ikke har prøvd seg i maktposisjoner. Og kanskje også fordi C har markert seg som klarest motstander av katalansk løsrivelse.

I Storbritannia ligger andelen populister mellom Tyskland/Nederland og Italia/Spania, med omkring en tredel samlet, ganske jevnt fordelt på de tre kategoriene. At 15 prosent av Labours sympatisører er venstre-populister er ikke overraskende, gitt Corbyn-fløyens radikalisme og mangelen på et parti til venstre for Labour. Mer overraskende er det at hele 9 prosent av Labours velgere er høyrepopulister. Det er nesten like mange som Toryenes 12 prosent.

La meg forsøke å sammenfatte.

  • Når vi definerer populisme som anti-elitisme ser vi at den er ganske jevnt fordelt over det politiske spektrum, inkludert sentrum. Det er interessant, siden vi vanligvis primært identifiserer populismen med høyresiden, sekundært med venstresiden.
  • Andelen populister varierer kraftig mellom landene, der Sverige utmerker seg med en svært lav andel, Italia og Spania med en svært høy.
  • De sosialdemokratiske partiene i disse landene, minus Sverige og Italia har et betydelig innslag av høyrepopulister, mens ingen av de konservative partiene har noe vesentlig innslag av venstre-populisme.
  • De fleste sosialdemokratiske partier har mange velgere som plasserer seg klart i sentrum. I Spania og Tyskland er disse betydelig flere enn dem som plasserer seg til venstre.
  • Høyrepopulistene ser gjennomgående minst like positivt, og som oftest noe mer positivt, på mainstream konservative partier som på høyre-populistiske. En mulig forklaring er at høyrepopulistiske partier er så fokusert på innvandringsspørsmålet at det skremmer vekk populister som ikke har dette som altoppslukende interesse.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden