Positiv høyrepopulisme

Sverigedemokraterna har bidratt til å åpne en kritisk diskusjon om innvandring.

Publisert   Sist oppdatert

Sverigedemokraterna har bidratt til å åpne en kritisk diskusjon om innvandring.

”Den mørkeblå bølgen” var tema for en debatt på Studentersamfundet på onsdag, hvor blant annet undertegnede deltok.

Det underliggende premisset for de fleste slike debatter, og for de fleste innlegg, og det gjaldt også for Anders Ravik Jupskås og Anders Horn, de andre paneldeltakerne, er hvordan denne forferdelige høyrepopulismen har vært i stand til å hjemsøke våre land.

Mitt poeng har en annen innfallsvinkel: Jeg er rimelig langt fra å være høyrepopulist selv, men mener likevel at den på mange måter har hatt en positiv betydning.

Sverige er ett eksempel. Her har Sverigedemokraterna (SD) for alvor slått igjennom, med over 5 prosent av stemmene i valget i fjor. En undersøkelse fra fagforeningen Byggnads viser at 9 av 10 bygningsarbeidere sympatiserer med SD.

Nylig markerte sosialdemokrater i Malmö, hvor SD fikk over 10 prosent, seg kritisk i innvandringsdebatten: ”Segregation, kriminalitet och utanförskap skapar en negativ bild av Malmö. Vi socialdemokrater har inte brytt oss om det på allvar.” Sier Marianne Giheden, inntil nylig ordfører for en av de innvandrertunge bydelende.

Giheden mener at sosialdemokratene burde tatt diskusjonen: ”Det har inte legat på vår agenda. Vi måste lyssna mer på våra väljare och vad som är viktigt för dem.  ”

Det finnes altså noen problemer, som velgerne har vært opptatt av, uten at partiet har tatt dem på alvor. Hun mener at sosialdemokratene har forsøkt å ignorere problemet. De burde: ”Erkänt att vi har en problematik och inte sopat det under mattan. Vi har så pass många som kommer hit som vi inte kan ge jobb och bostad. Det skapar kriminalitet och så vidare.  ”

Anders Ardmar, også avgått sosialdemokratisk bydelsordfører, sier noe lignende: ”Människor måste känna att problemställningar som de uppfattar som angelägna får ett seriöst bemötande.  ”

De svenske sosialdemokratene, om vi kan ta Giheden og Ardmar som eksempel, sier at det finnes en bekymring blant folk, som til dels bygger på reelle problemer — som segregering og kriminalitet, som høyrepopulismen er en reaksjon på. Og at sosialdemokratene også må ta tak i temaet.

Poenget er viktig, fordi de mener at det ikke er høyrepopulismens skyld at befolkningen har kritiske oppfatninger om innvandring. Folks kritikk bygger på faktiske utfordringer.

Liberalkonservative vil selvfølgelig være skeptiske til å automatisk ta folks meninger for god fisk. Men poenget er viktig i en tid med økt innvandringskritikk:

I England viste nylig en undersøkelse at omtrent halvparten mener at muslimer skaper problemer, at innvandrere ikke vil integrere seg og de er åpne for å støtte et nytt høyreorientert parti som vil ha en tydeligere nasjonal linje og stramme inn innvandringen.

Det er her høyrepopulismen har hatt en positiv betydning: Den har bidratt til å åpne opp en mer kritisk samtale om et veldig vanskelig tema.

I Norge i dag deltar nå alle partiene i en kritisk diskusjon om innvandring, siste med Jonas Gahr Støres forslag til ny integreringspolitikk. Det er på sin plass å gi Fremskrittspartiet en god del av æren for at det er skjedd. Man kan like eller mislike deler av partiets retorikk, men det er ingen tvil om at politikere har vegret seg for å delta i samtalen, og at Frp har tvunget dem på banen.

Men for at diskusjonen om innvandring skal bli god — og de politiske svarene spiselige — må debatten ledes av de etablerte, moderate partiene. Det har i stor grad allerede skjedd i Danmark, det er i ferd med å skje i Norge, og sosialdemokratenes utspill er en del av samme trend i Sverige. Det er positivt, og i stor grad høyrepopulismens fortjeneste.