Søndagssamtalen

– Jeg tror ikke leserne opplever at jeg driver venstreaktivisme

Tidligere nestleder i SV, Snorre Valen, sluttet i politikken og er nå politisk redaktør i Amedias nye avis i Trondheim, Nidaros. Han vil slippe til nye stemmer og grave i hva sammenhengende AP-styre gjør med den politiske kulturen.

Publisert Sist oppdatert

Trondheim og trøndelagsregionen har vært dominert av én monopolavis, borgerlige Adresseavisen eller Adressa på kortform. I tyve år har Arbeiderpartiet hatt et like sterkt politisk grep om byen, med Rita Ottervik som sentral maktfigur.

Mediebedriften Amedia har etablert en konkurrerende avis, Nidaros, og ansatt tidligere nestleder i SV, Snorre Valen, som politisk redaktør.

Men hva vil avisen, og hvordan vil de være i opposisjon til begge deler – både venstresiden som styrer og borgerlige Adressa?

Minerva må ta en søndagstelefon og høre hva avisen vil.

– Hva er Nidaros og hva vil dere?

– Det er Trondheims nye lokalavis. Vi skal være tett på byens befolkning, bydelene og det som skjer her. Og ikke bare Midtbyen, men også andre deler av Trondheim. Vi ønsker å være den ledende lokalavisen i Trondheim.

– Opplever du Adressa som for regional og riksdekkende, og dominerende?

– Jeg vil heller si at det er behov for mangfold. Det er mer et prinsipielt spørsmål enn kritikk av Adressa. Det er litt som at Oslo også mangler en lokalavis fordi alle riksavisene er der. Dessuten blir det bedre lokaljournalistikk av konkurranse om å være først ute med ting.

– Nå tror jeg breaking news vil få ulik vinkling. Jeg tror også Adressa blir bedre av å ha konkurranse.

– Jeg driver ikke venstreaktivisme

– Adresseavisen er tradisjonelt konservativ og borgerlig. Opplever du den slik? Skal Nidaros være noe tydelig alternativ?

– Nei, vi skal ikke være noe tydelig alternativ til Adressa. Vi skiller oss fra Adressa ved at både nyhetsredaksjonen og den politiske redaksjonen – som bare består av meg…

– Haha!

–...vi prøver å ha en lavere terskel for tilfang av stemmer. Både når det kommer til faste spaltister og hvilke nyheter, kilder og hvem sakene handler om. Det må være tett på bakkenivå.

– Men dere har nå valgt en politisk redaktør. Er det en bestemt linje?

– Jeg tror ikke leserne opplever at jeg driver venstreaktivisme, sier Valen og påpeker at regionen har liten tradisjon for regionale stemmer.

– Med unntak av Tone Sofie Aglen, som nå er kommentator i VG. Men jeg har vært mest opptatt av hvem jeg henter inn. Jeg driver en del kommentarjournalistikk, men da har jeg vært mest opptatt av hva som mangler i ordskiftet. Vi har en konservativ avis i Trondheim, og vi trenger ikke en til, og redaktøren visste hvor jeg kom fra da jeg ble ansatt.

Mot forbud mot omskjæring

– Si litt om overgangen fra politikk til media. Hva drev deg? Var du lei av politikk og spill?

– Jeg hadde lyst å bo i Trondheim. Jeg hadde vært politiker siden jeg var russ, men hadde ikke lyst å være karrierepolitiker hele livet. Og jeg fikk lyst til å bidra til offentlig debatt i Trondheim, så det var et tiltrekkende prosjekt.

– Men du er uavhengig. Du er ikke medlem av SV?

– Nei, jeg meldte meg ut da jeg fikk jobben. Det er en forskjell mellom å være uavhengig og nøytral. Det blir ingen sterke meninger om man er nøytral. Vi har alle selvstendige meninger, og de kan avvike mer nå enn når man er politiker og er forpliktet på et program. De fleste politikere fremfører synspunkter som de ikke står inne for, på grunn av partiprogrammet. Det er ryddig. Nå er mandatet å stimulere det offentlige ordskiftet.

– Før kunne du si ting du ikke egentlig mente, nå er du selvstendig. Si noe skikkelig kritisk om SV, da! Kom igjen!

– Synet på arbeidsinnvandring. Man bruker en lettvint retorikk om hva det betyr for Norge. Man later som at Norge uten arbeidsinnvandring ville vært et land uten sosial dumping. Jeg tror det er andre maktforhold som avgjør forholdene i arbeidslivet. Og SV har av og til et for strategisk syn på klima.

– Hvordan?

– Venstresiden tenker at for å løse klimakrisen, må man løse alle andre problemer. Jeg er enig i at det må skje ved ny industri og nå målene.

– Men jeg synes venstresiden går for detaljert inn i enkeltsaker, og at alle skal være omfordelende. Der står jeg et stykke fra SV, sier Valen.

Han er også kritisk til forbudet mot omskjæring:

– Da var jeg fremdeles medlem. Det er et veldig problematisk standpunkt, primært for norske jøder. Men også i et generelt minoritetsperspektiv. Det rammer også muslimer.

–Er du liberal i dagens klima?

– I dagens politiske landskap oppstår det jo nye skillelinjer. Man har en liberal venstreside og en nasjonal, som er for proteksjonisme, skeptisk til EU og innvandring og litt nostalgisk, og man har samme skillelinje mellom, litt enkelt forklart, Civita og nasjonalkonservative. Kaller du deg liberal i dette landskapet? Da vi var småbarn, ville vel ordet liberal vært et skjellsord på venstresiden?

– Jeg får lyst å kalle meg liberal fordi det har blitt et skjellsord. Jeg har alltid lyst å gå mot tidsånden. Men i virkeligheten har jeg en balansert tilnærming. Det viktigste i vår tid er å trekke flere inn i det offentlige ordskiftet og generelt sett bli lyttet til. Og da litt uavhengig av hva de måtte mene.

– Jeg tror man inntil for få år siden så på 90-tallet som et fremgangsrikt tiår. Men jo lenger vi kommer unna, jo mer fremstår det som et fremmedgjørende tiår. Det var mer sentralisering og større forskjeller mellom sentrum og periferi. Det viktigste målet nå er å koble flere mennesker på.

– Jeg er mer for å tilrettelegge for nye debatter enn av å plassere avisen politisk. Jeg har ikke noe behov for å opptre som en ren politisk aktør. Jeg ble trukket mot denne jobben for å kunne løfte frem flere stemmer.

– Har du satt kontroversielle ting på trykk?

– Jeg har ikke møtt det dilemmaet. Enten er det nasjonale saker hvor takhøyden er stor eller lokale ting. Jeg har ikke for alvor fått testet meg der.

Byutvikling i Trondheim

– Nidaros skal, som tidligere nevnt, være en konkurrent til borgerlige Adresseavisen. Samtidig har Trondheim vært styrt lenge av Arbeiderpartiet, ganske sammenhengende. Hvilket hulrom skal dere fylle?

– I Trondheim har vi to uheldige ting som sammenfaller. Du har hatt en avis med monopol i mange år, som har vært alene om å forvalte offentlig debatt.. Samtidig har det samme partiet, Arbeiderpartiet, styrt siden tusenårsskiftet. Hundrevis av AUF-ere har bare har levd i en AP-styrt by. Og tilsvarende mange UH-ere har aldri opplevd en høyrestyrt by. Dette må utfordres, uavhengig av politisk ståsted. I Trondheim har vi etablerte maktstrukturer som har vært her veldig lenge.

– Hva er den viktigste utfordringen for Trondheim fremover?

– Nei, si det… det er mye, sier Valen og må ta en pust i bakken:

– Hvis ser bort fra koronatiden, er ting preget av debatt om byutvikling. Der er det steile fronter. Byrommet har endret karakter, ytre karakter. Det fører til konflikt. Uansett hva du velger, fører det til konflikt.

Snorre Valen forteller om stor befolkningsvekst, som vanskelig gjør alle til lags:

– Enten må du ta dyrket mark eller bygge høyt i områder som er preget av lave trehus. Etter hvert må vi ha en moden diskusjon om at dette ikke bare handler om hva man liker, men også om helt legitime interessemotsetninger.

– Samme styre i tjue år

Redaktør Valen er opptatt av hva et langt politisk hegemoni gjør med den politiske kulturen i en by.

– Hva gjør det med en by å ha samme styre i tjue år? Jeg går med en mistanke om at opposisjonen ved sist valg ikke hadde noen tro på at de ville få styre byen. Det vil jeg grave i. Hva er alternativet? Det er vanskelig å se en tydelig stringent opposisjon.

– Det siste punktet er økonomi. Både finanskrisen og oljekrisen rammet Trondheim mindre hardt enn resten av landet. Vi har mange offentlige ansatte, vi er en universitetsby og er lite eksponert for olje og gass, men, legger han til:

– Koronakrisen rammer også oss, og vi rammes av arbeidsløshet, og det har Trondheim mindre trening i enn byer som Bergen og Stavanger.