Profittens grunnleggende mystikk

Hverken kapitalisme eller profitt er så mystisk som enkelte later til å tro.

Publisert

For mange år siden stod det et lite dikt i VG, «Forfatterismens grunnleggende mystikk».

Diktet var et tilsvar til Jan Erik Volds dikt i Dagbladet, «Kapitalismens grunnleggende mystikk». I ingressen i VG stod det: Jan Erik Vold har i Dagbladet skrevet et såkalt dikt om kapitalismens grunnleggende mystikk. Det har inspirert Adolf Hals til noe han kaller «et nesten plagiat», og som er offentliggjort i Verdens Gang.

Diktene er som følger, først Jan Erik Vold:

Kapitalismens

grunnleggende

my

stikk: hvordan en krone, ved å ligge

stille

en periode

av

tid, føder

en tiøring

ved siden

av

seg – for eksempel: Du setter,

som reklamert står

kr. 20 000 inn

på en høyrentekonto

i en

av våre største

banker. Etter seks år

kan du gå til banken og få utbetalt

kr. 35 532. Spørsmålet er

nå: Fra

hvem

er de 15 532

norske kroner tatt?

Og her er Adolf Hals sin versjon:

Forfatterismens

grunnleggende

my

stikk: hvordan en bok, ved å ligge

ulest

en evighet

av

tid, føder

en tiøring

ved siden

av

seg – for eksempel: Du skriver,

som vedtatt av Stortinget

noe pissprat

som utgis

på et

av våre største

forlag. Etter et par tre slike presta-

sjoner

kan du søke om garantert forfat-

terlønn og gå til Staten og få utbe-

talt

kr. 48 930. Spørsmålet er

nå: Fra

hvem

er de 48 930

norske kroner tatt?

Mitt avisutklipp, der disse diktene står, har mange hull etter knappenåler. Det har hengt på veggen ved enhver pult jeg har sittet ved. Etter de siste debattene om profitt, barnehager og generell mangel på forståelse for hvordan en bedrift fungerer, er det endelig min tur til å plagiere Vold.

Profittens

grunnleggende

my

stikk: hvordan kan man drive private barnehager, uten

profitt

i evighet

når man skal

bygge, leie og lønne, for å

gi barn et

tilbud

av

god kvalitet – for eksempel: Du starter,

som vedtatt av Stortinget

en barnehage

for å oppfylle barneha-

geforliket

som SV er

så stolt av. Etter en slik presta-

sjon

får alle barn gode barnehager,

men nå skal de

kastes

ut og skal ikke få avkast-

ning på

invester-

ingen

Årsaken er

profitt. Spørsmålet er

nå: Fra hvem

er avkastningen

tatt?