Nyhet

PST ble varslet om 1200 mistenkelige asylsøkere

I 2015 søkte omtrent 10.000 syrere asyl i Norge. Rundt 1200 saker ble sendt til PST for nærmere vurdering.

Bilde: Wikicommons

Etter flyktningestrømmen i 2015 har PST vurdert hvorvidt 1200 syrere utgjør en fare for rikets sikkerhet.

I 2015 søkte omtrent 10.000 syrere asyl i Norge. Det som ikke tidligere har vært kjent, er at det av disse ble sendt rundt 1200 saker til Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) for nærmere vurdering.

Det er flere kriterier som ligger til grunn når Utlendingsdirektoratet (UDI) vurderer at historien til en asylsøker høres mistenkelig ut. Det kan blant annet være at en asylsøker forklarer seg ufullstendig eller mangelfullt. Om en asylsøker oppgir at man har oppholdt seg i områder kontrollert av Islamsk Stat eller andre radikale islamistgrupper, kan det også føre til at sakene sendes over til PST for nærmere vurdering.

Mindretall

Av de 1.200 er det bare et lite mindretall av sakene der PST har gitt råd til UDI om å vurdere å opprette såkalte eksklusjonssaker, i tråd med sikkerhetstjenestens mandat. Det opplyser politioverbetjent Svein Erik Molstad til Minerva. En eksklusjonssak innebærer at man mister flyktningstatusen og ikke vil få permanent oppholdstillatelse i Norge.

Når sakene er sendt videre til Utlendingsdirektoratet, avgjøres det her om de skal sendes videre til Justisdepartementet. Dette gjelder etter det Minerva får opplyst kun et mindretall av sakene.  Departementet tar da stilling til om personene det gjelder, skal miste sin status som flyktninger på bakgrunn av at de utgjør en trussel mot rikets sikkerhet.

Minerva er høyresidens nettavis: Bestill abonnement her, kun 49,- i måneden!

Fra 2014

PST har fått disse sakene i hendene etter at man fra 2014, altså et år i forkant av den store flyktningkrisen, begynte å arbeide strategisk for å håndtere flyktninger og asylsøkere fra Syria. Tidligere har det også etter det Minerva erfarer blitt avslørt at et lite antall flyktninger har blitt utelukket når norske myndigheter har reist til Ankara, Beirut og Amman for å plukke ut kvoteflyktninger.

PSTs vurdering var i 2014 at syriske flyktninger utgjorde en risikogruppe, ettersom det er høy sannsynlighet for at det blant flyktningene befant seg personer som sympatiserte eller hadde kontakt med radikale islamistgrupper som Islamsk Stat, Al-Qaida eller andre grupper med liknende målsettinger, ifølge politioverbetjent Molstad. PSTs analyse er også at jo lenger konflikten drar ut, jo større sjanse er det for at de som er igjen i Syria, kommer i kontakt med radikale grupper.

Les også: Syria-alarm: Sviktende identitets- og sikkerhetskontroll.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden