Nyhet

Reagerer på Arbeiderpartiets posisjon i asyldebatten

Kristin Ørmen Johnsen under dagens debatt i Stortinget.

Bilde: Skjermdump fra Stortingets direktesending 8. november 2017

«OKTOBERBARNA»: Arbeiderpartiet sår tvil om kompetansen til fagmyndighetene på asylfeltet, mener Høyres Kristin Ørmen Johnsen.

– Så lenge vi har en eventuell returstans, kan Norge fremstå som en frihavn i Europa for afghanske borgere, sa Sylvi Listhaug da hun i dag, med utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, redegjorde for Stortinget om norsk asylpraksis og sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

Bakgrunnen er den opprevne debatten om tvangsreturene av de såkalte «oktoberbarna», og et forslag fra SV om en umiddelbar og midlertidig stans i retur til Afghanistan.

Siden både Venstre og KrF ventes å støtte SVs forslag, må regjeringen å få med seg enten Senterpartiet eller Arbeiderpartiet for å ha flertall imot.

På spørsmål fra Minerva bekrefter Rigmor Aasrud, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, at det stadig er uklart hva partiet vil lande på.

– Ja, det var en av grunnene til at vi ønsket en redegjørelse fra de to statsrådene. Redegjørelsene var grundige. Nå skal vi gå gjennom dem og se om det er ting vi trenger å følge opp før vi tar en beslutning om hva vi skal mene.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Diskusjon om Landinfo

Årsaken til at SV fremmer sitt forslag, er at partiet mener at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er så ille at UDI og UNE gjør en feil når de returnerer «oktoberbarna».

Mye av debatten i Stortinget handlet om dette spørsmålet, og det er særlig rapportene til fagenheten Landinfo som ligger til grunn for sikkerhetsvurderingen.

– Landinfo er et faglig uavhengig organ som har markert seg både i inn- og utland med sin kompetanse. Det er imidlertid viktig å huske at Landinfo ikke tar del i saksbehandlingen i UDI og UNE, og de tar ikke stilling til om det er forsvarlig å returnere en person til hjemlandet, sa Listhaug i sin redegjørelse til Stortinget.

Les også Minervas redaktør Nils August Andresen: Asylopprørerne må vise hvordan alternativet til å sende ut unge afghanere med midlertidig opphold skiller seg fra fri innvandring.

Hun la vekt på at man må la fagmyndighetene fatte vedtak uten politisk innblanding.

– Asylsystemet var tidligere i stor grad gjenstand for politisk påvirkning og innblanding. Dette gikk man med god grunn bort fra. Jeg håper det er flertall for å beholde et asylsystem der enkeltvedtakene fattes uten politisk styring, sa Listhaug.

SVs Karin Andersen, som har fremmet forslaget, mener imidlertid at Landinfos rapporter beskriver en sikkerhetssituasjon som er så dårlig at retur ikke burde finne sted.

Karin Andersen (SV) mener at retur til Afghanistan ikke burde finne sted nå.

Stortinget

– Landrapportene til Landinfo er gode, men det ser ikke ut som om det er sammenheng mellom dem og den politikken som blir ført. Vi har en forpliktelse til ikke å returnere noen til fare og forfølgelse. Rapportene er tydelige på at det har blitt svært mye farligere i Kabul, og at det ikke er noen myndigheter i byen som kan beskytte en mot forfølgelse, sier Andersen til Minerva.

Reagerer på Arbeiderpartiet

Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) reagerer særlig på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke har bestemt seg for hvorvidt de vil stemme for SVs forslag.

– Det er viktig at vi har tillit til myndighetene, som Landinfo, som vurderer sikkerheten i enkeltland, sier Ørmen Johnsen til Minerva.

– Mener du at Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå stiller spørsmålstegn ved deres kompetanse?

– Ja, og det undrer meg.

– Landinfo er en solid og uavhengig organisasjon som vurderer informasjon fra mange kilder for å gi en beslutning om et område er trygt eller ikke.

Les også om SVTs program: Aktivister hevder de sendes i døden, Uppdrag granskning fant noe annet.

I stortingsdebatten var Ørmen Johnsen opptatt av at sammenlignbare land returnerer asylsøkere til Afghanistan, og bekymret for hva som vil skje dersom man vedtar returstans.

– Da vil det fort gå signaler til Afghanistan om at Norge er en frihavn, sa hun til Stortinget.

– Det vil være uholdbart.

Et vedtak om midlertidig asylstans vil skape en uheldig presedens, mener Ørmen Johnsen.

– Det vil være uholdbart hvis Stortinget til enhver tid skal saksbehandle hvilke områder som er sikre, og hvilke som ikke er det, sier hun til Minerva.

Aasrud avviser kritikken

Rigmor Aasrud (Ap) avviser kritikken fra Ørmen Johnsen om at Arbeiderpartiet nå stiller spørsmål ved kompetansen til fagmyndighetene.

– Dette er et viktig poeng: Stortinget åpnet for to år siden for at regjeringen kan instruere både UNE og UDI. Det er ikke nytt at regjeringen instruerer UDI, men UNE er i en spesiell situasjon. Derfor må man nå stille ekstra spørsmål til de vurderingene, sier Aaserud til Minerva.

Rigmor Aasrud (Ap) bekrefter til Minerva at det er uklar hva Arbeiderpartiet vil lande på.

Stortinget

I 2015 åpnet Stortinget for at regjeringen kunne instruere UDI og UNE om at asylsøkere som kom til Norge etter opphold i Russland, skulle få avslag uten realitetsbehandling.

– Ørmen Johnsen er redd for at det skal skapes en presedens for at Stortinget vurderer sikkerhetssituasjonen i enkeltland?

– Vi har bedt om disse redegjørelsene så vi kan forsikre oss om at regjeringens praksis er innenfor. De et viktig grunnlag for vår videre saksbehandling.

Tror Arbeiderpartiet vil stemme mot

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sier til Minerva at hun har tillit til at Arbeiderpartiet vil se det problematiske ved SVs forslag.

– Jeg tror at Arbeiderpartiet ser det problematiske i at Norge kan bli en frihavn for afghanere. Norge vil både bli attraktivt for de som legger i vei fra Afghanistan nå, og for de titusenvis som potensielt er i Europa og har fått avslag eller er der ulovlig.

– Høyre mener at Arbeiderpartiet sår tvil om fagmyndighetenes kompetanse?

– Arbeiderpartiet har vært med på å bygge opp et asylsystem der politikerne ikke kan gå inn direkte og vurdere saksbehandlinger eller hvilke land som er forsvarlige å returnere til, og jeg tror at de ser verdien av å fortsette med dagens system.

Foreløpig dato for behandling av SVs forslag i Stortinget er 14. november.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden