Politikk

Refser høyrekolleger i ulvestriden

Bilde: Stortinget.

– Hvis forvaltning av rovdyr var et lokalt ansvar, ville bestanden antakelig blitt utryddet, sier stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H), som misliker retorikken fra Høyres ulvemotstandere.

I går uttalte fylkessekretær Rangdi Wetterhus Krogstad til Minerva at mange i Hedmark opplever at «storsamfunnet har tatt en avgjørelse om at de skal leve i ulvereservat». Flere kolleger har kommet med liknende karakteristikker.

– Det er en karikering av situasjonen. Antallet beitedyr som blir drept av ulv, er nedadgående. Man bruker sau og utrygghet som et vikarierende argument. Det som ligger bak er jaktmulighetene til skogeierne, sier stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H).

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sa før jul nei til lisensjakt på 32 ulver i ulvesonen, noe som har satt sinnene i kok i innlandet. Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen fra Hedmark Høyre gikk også før jul langt i å antyde at statsråden måtte gå av om saken ikke fant en løsning.

– Jeg synes det er utidig at en stortingsrepresentant går ut slik. Det er utidig overfor ministeren og illojalt overfor regjeringsprosjektet, sier Elvenes.

– Selv om disse rovdyrene også finnes i andre land, vil det være amoralsk å overlate til andre land å ta vare på dem.

Internasjonalt medansvar
Elvenes, som bor i Bærum, mener det er et internasjonalt medansvar for å opprettholde de rovdyrene som er en del av den norske fauna.

– Selv om disse rovdyrene også finnes i andre land, vil det være amoralsk å overlate til andre land å ta vare på dem. Ellers blir vi gratispassasjerer i den globale forvaltningen av naturarven.

Han har lite forståelse for høyrekolleger som argumenterer med at det høye antallet ulv går utover skogeieres eiendomsrett.

– Det er en forståelse av eiendomsretten som ikke er historisk forankret. Forvaltningen av naturressurser , herunder rovdyrene, er et nasjonalt ansvar. Denne saken koker egentlig ned til naturvern mot økonomiske interesser. Ulven må faktisk felle noen elg skal den i det hele tatt ha mulighet til å overleve.

– Er det ikke god Høyre-politikk å lytte til lokale interesser?

– Man skal selvsagt lytte til lokalmiljøet, og det har man også gjort i ulveforliket. Det er ikke snakk om at storsamfunnet skal overkjøre lokalsamfunnet. Men hvis forvaltning av rovdyr var et lokalt ansvar, ville bestanden antakelig blitt utryddet.

Ønsker større sone
Elvenes skulle egentlig ønsket at regjeringens opprinnelige forslag om en utvidet ulvesone hadde blitt vedtatt.

– Ja, jeg synes opplegget fra regjeringen i utgangspunktet var fornuftig. Det var en utvidelse der ulven ikke hadde kommet i konflikt med beiteinteresser.

– Man må huske på at ulven ikke har tatt folk på over to hundre år. Ulven har en naturlig skyhet for mennesker.

– Ville du ment noe annet om ulven etablerte seg i din kommune?

– Nei, det ville jeg ikke. Man må huske på at ulven ikke har tatt folk på over to hundre år. Ulven har en naturlig skyhet for mennesker.

– Er det ikke god høyrepolitikk å forsvare mulighetene til jakt og tradisjonelt friluftsliv?

– Alt med måte, men jakt må balanseres mot andre hensyn. Her må man finne en gyllen middelvei. Det ligger dypt i konservativ tenkning at vi har et forvalteransvar og et ansvar for å ta vare på skaperverket, og da mener jeg jegerinteressene må tøyles.

– Dette er en sak du er engasjert i?

– Jeg er opptatt av at det vi har fått overlevert, skal overleveres videre i minst like god eller helst bedre stand. Forvaltning av naturressursene er de viktigste oppgavene for den nasjonale politikken. Det er lett å forsvare sibirske tigre og neshorn, men like viktig å forsvare rovdyr i norsk natur, avslutter Elvenes.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden