Kommentar

Regjeringen sliter kraftig

Spesielt Venstres velgere reagerer negativt på partnerskapet med Ropstads KrF.

Bilde: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Etter regjeringsutvidelsen går alle KrFs partnere tilbake på meningsmålingene. KrF er gift for de borgerlige.

Tre nye meningsmålinger i går og i dag bekrefter de to andre målingene som i sin helhet er tatt opp etter at Granavolden-plattformen ble lagt frem 17. januar. Alle de tre andre partiene som inviterte KrF inn går tilbake, mens KrF samlet sett står på stedet hvil, dog under sperregrensen på fire av fem målinger.

Verst er utviklingen for Høyre. Nrk gir -4,1. VG -3,1. TV2 -0,6. Vårt Land -4,0. Dagbladet -1,9. Altså tilbake på alle, og til dels kraftig. Det kommer på toppen av en nedadgående trend over mange måneder.

Venstre var allerede på forhånd klart under sperregrensen. Nå er det enda verre: Nrk og Vg -0,5. TV2 Kantar -1,1.  Vårt Land -0,7. Dagbladet -0,8. Bare en måling er over 3 prosent.

Frp sliter også: Nrk -0,2, TV2 -0,3. VG -1,0 til svake 10,5. Snittet på de tre februarmålingene er 11,4. Et positivt unntak er januarmålingene til Vårt Land med +1,1 og Dagbladet +0,2. Nedgangen i februar er ikke så stor, men den kommer i forlengelsen av en langvarig negativ trend.

KrF er mislikt

Samtidig er det klar fremgang for Rødt og SV. Jeg tror nøkkelen her er å forstå at KrF er sterkt mislikt i betydelige deler av velgerkorpset. Ikke slik at alle hater KrF. For velgerne til Høyre, Senterpartiet og deler av AP fremstår KrF som velmenende og snille, om noe bakstreverske. KrF vil gi mer penger til alle, og kan kjøpes i forhandlinger, så hvordan kan man mislike dem?

De vinner som er mest mot KrF – Rødt og SV.

At de ødelegger de fleste forsøk på borgerlig politikk, og gjør regjeringen ikke-borgerlig, er et viktig ankepunkt for meg, i den grad at jeg ikke lenger stemmer på noen av dem, men trolig ikke for mange Høyre-velgere.

Men på verdiområdet, som KrF er så opptatt av å markere, mobiliserer de kraftig motstand, og disse målingene må ses i lys av det engasjementet som abortsaken har skapt. De vinner som er mest mot KrF – Rødt og SV, først og fremst ved at de tar velgere fra AP, som gjennom Støres frierier ikke har klar nok front mot KrF.

Venstre drukner

De som utgjør KrFs motpol i regjeringen i verdispørsmål, nemlig Venstre, møter misnøye for sitt samarbeid med et slikt parti, og det er også betydelig intern motstand mot samarbeidet.

Jeg har i mange år påstått at KrF er gift for det borgerlige samarbeidet. Både fordi de bremser og hindrer en klar borgerlig profil, men også fordi de reaksjonære assosiasjonene mange velgere har, smitter over på dem de samarbeider med. For tiden ser det ut til å gå mest ut over Venstre, men også Høyre rammes, særlig blant unge kvinner.

Venstre er i en katastrofal posisjon, og det er nå reell fare for at partiet sitter igjen med en eneste stortingsrepresentant etter 2021. Partiet kan også gå så mye tilbake at et byrådsskifte i Oslo til høsten ryker. KrF blokkerer partiets liberale saker, og Frp sørger for at tiltak som skal begrense miljøutslipp balanseres med tiltak som skal gjøre det billigere å kjøre bil. Det blir ingen velgere ved å strø penger ut over kulturlivet.

Frp mot et elendig kommunevalg

Frp-velgerne er heller ikke glade i KrF, mest på grunn av innvandringspolitikken og alkoholpolitikken. De har forsøkt å kompensere gjennom å få gjennomslag for å frede taxfree-kvoten og å utvide Polets åpningstider med en time på lørdager. Men det er ikke nok.

Frp krangler dessuten med Venstre om hvem som har mest gjennomslag i innvandringspolitikken. Resultatet ser ut til å bli at begge partier taper troverdighet.

Jeg har i tidligere analyser lagt til grunn at siden Frps kommunevalg i 2015 var så elendig – 9,5 prosent, ville partiet kunne trøste seg med piler som peker oppover i valget til høsten. Men siden Frp alltid gjør det dårligere i kommunevalg, og de to ferskeste landsomfattende målingene gir dem bare 8,8 og 8,1 prosent, er ikke dette sikkert lenger. Skulle Frp faktisk havne under 9,5 prosent vil det føre til alvorlig murring blant dem som er skeptiske til regjeringsprosjektet.

Gjerdesittere og ro

Alle de fem ferske målingene viser soleklart flertall for opposisjonen. Selv om Rødt har god margin til sperregrensen er ledelsen så stor at Ap, Senterpartiet og SV klarer seg uten deres mandater.

Men det er lenge til neste stortingsvalg, og Solberg kan trøste seg med at mange av velgere som har forlatt de tre borgerlige partiene har hoppet opp på gjerdet. De kan komme tilbake. Hennes håp er at det å trekke KrF inn i regjeringen skal gi ro og kanskje en tydeligere profil. Det gjenstår å se.

Partier i nedgang søker ikke ro og kompromisser, men egenmarkeringer.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden