Kultur

Regjeringens garanti til IOC

I motsetning til hva kulturministeren har gitt inntrykk av i pressen, har regjeringen garantert å respektere IOCs charter. Dermed har regjeringen gitt opp å utfordre IOCs eget regelverk.

I motsetning til hva kulturministeren har gitt inntrykk av i pressen, har regjeringen garantert å respektere IOCs charter. Dermed har regjeringen gitt opp å utfordre IOCs eget regelverk.

I debatten om Oslo-OL er det vel kjent at risikoen for budsjettsprekker historisk sett er særdeles høy. Dette skyldes blant annet at IOCs charter og tilhørende regelverk gir IOC rett til å pålegge OL-arrangøren kostnader som opprinnelig ikke var forutsatt. Som forkjemper for vinter-OL har kulturminister Thorhild Widvey har gått i bresjen for å løse problemet med å ta forbehold mot IOCs Charter.

På Dagsrevyen 9. mars – i et tilsvar til professor Hans B. Skaset, som hadde påpekt denne problematikken – sa Widvey at de kom til å ta forbehold mot IOCs Charter på dette punktet. Dette for å sikre at man fikk reelle forhandlinger om innholdet i forpliktelsene. Vedlagt OL-søknaden fulgte det da også med et brev fra Kulturministeren, hvor Kulturministeren garanterte respekt for IOCs Charter. Men det ble tilføyd at «…en slik erklæring bør ikke forstås dit hen at regjeringen har sagt seg villige til å overholde alle delene av det olympiske charteret».

NRK fikk umiddelbart tilgang til dette brevet fra Kulturdepartementet. Dagen etter brevet ble sendt, laget NRK sak om kulturministerens «klare beskjed til IOC».

At Widvey – på vegne av Kulturdepartementet og Norges regjering – tok dette forbeholdet, har siden blitt liggende som et faktum i OL-debatten. Det blir tidvis fremstilt som om Stortinget har blanke ark til å omskrive OL-søknaden, når de i høst skal ta stilling til om Norge skal avgi en ubegrenset økonomisk garanti til IOC.

Det som kanskje ble noe underkommunisert allerede den gang er at Kulturdepartementet i OL-søknadens sammenheng er en tredjepart. Det er Oslo kommune og Idrettsforbundet som er de ansvarlige søkerne overfor IOC. Begge disse har avgitt uforbeholdne garantier til IOC om at Charteret, IOCs søknadsprosedyre, og annet tilhørende regelverk, skal overholdes. Og at Kulturdepartementet som tredjepart tar et forbehold, rokker ikke ved den aksepten de ansvarlige søkerne har avgitt.

Avslag på forbehold
Det som imidlertid er enda mer underkommunisert, er at IOC ikke aksepterte regjeringens  forbehold. Selv om den etterfølgende korrespondansen med IOC er journalført, er den ikke synliggjort på noen annen måte så langt jeg kan se. Og korrespondansen fremstår som oversett i OL-debatten. Etter å ha fått innsyn i dokumentene, ønsker jeg derfor å presentere innholdet.

26 mars fulgte IOC v/ Gilbert Felli opp forbeholdet i et brev til de ansvarlige søkerne, Oslo kommune og Idrettsforbundet. IOC viste til at søknadsprosedyren krevde at man uforbeholdent erklærte å respektere og å overholde IOCs Charter. Dette gjelder ikke bare de ansvarlige søkerne, men også landets offentlige myndigheter. IOC ba derfor om en klargjøring av dette.

Brevet ble besvart av byrådsleder Stian Berger Røsland og Idrettspresident Børre Rognlien. De henviste til et møte med kulturministeren. De skrev at poenget med forbeholdet fra regjeringen var å klargjøre at diskusjonene om Host City Contract og andre viktige avtaler skulle skje i en åpen og balansert atmosfære.

IOC slo seg ikke til ro med dette svaret. I et brev 22. april understreket de igjen at de måtte ha en uforbeholden erklæring om at IOCs Charter skulle overholdes. 30. april skrev da kulturminister Thorhild Widvey et nytt brev. I dette brevet ble det gitt en uforbeholden garanti med følgende avslutning:

« With this letter I therefore confirm and guarantee the Norwegian Government´s respect of the Olympic Charter. »

I brev samme dag takket Gilbert Felli for Kulturdepartementets klargjøring om at den norske regjeringen fullt ut garanterer overholdelse av det Olympiske Charteret, slik IOCs søknadsprosedyre krever.

Måtte bøye seg
Regjeringens forbehold mot IOCs Charter var med dette trukket tilbake. Resultatet er at IOC nå har regjeringens fulle garanti for at IOCs regler skal bli respektert og overholdt.

Kulturministeren (eventuelt OL-kampanjen) sørget for flere oppslag i tilknytning til sin opprinnelige reservasjon mot IOCs Charter. I et intervju med NRK 14. mars ble hun sitert på at «det som er viktig her, er at vi kommer til å kreve utrolig mye for at vi skal akseptere disse tingene». Det er vanskelig å se hva som var det «utrolig mye» den norske regjeringen fikk, da regjeringens forbehold senere ble trukket tilbake. Det er også vanskelig å se at noen har forsøkt å opplyse offentligheten om den etterfølgende dialogen med IOC. Regjeringens forsøk på å stille krav til IOC ble grundig kommunisert. Så ble det stille når regjeringen likevel måtte bøye seg.

Følgende er i alle fall på det rene: De ansvarlige søkerne – Oslo kommune og Idrettsforbundet – har allerede garantert at IOCs regelverk skal respekteres og overholdes. I tillegg har kulturminister Thorhild Widvey – på vegne av Norges regjering – garantert for at IOCs regelverk skal respekteres og overholdes.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden