Kommentar

Rekordlav kriminalitet i Tyskland

Økende kriminalitet i kjølvannet av asylstrømmen i 2015 la press på Merkel. Nye tall gjør at hun kan avfeie Trumps kritikk.

Bilde: Pixabay CC0.

Det vakte oppsikt da kriminaliteten i Tyskland i 2016 gikk betydelig opp i kjølvannet av asylbølgen. I fjor gikk den kraftig ned igjen. Men voldskriminaliteten er høyere enn i 2014.

Donald Trump kritiserte mandag Tysklands innvandringspolitikk på twitter, og påsto at kriminaliteten har økt kraftig der, senere presisert til 10 prosent. Men tysk kriminalitetsstatistikk sluppet i mai viser at den tvert imot falt 5,1 prosent fra 2016 til 2017, og at kriminaliteten er på det laveste nivå på 30 år. Trump er notorisk upålitelig, men hva er det som foregår her?

Tara Golshan i Vox har forklaringen: Trump har plukket et tall fra 2016 som passer ham. Det dreier seg om en økning med 10,4 prosent i voldskriminalitet fra 2015 til 2016 i delstaten Niedersachsen, og der det aller meste av økningen kan tilskrives innvandring. Voldskriminaliteten her falt for øvrig igjen med drøye 4 prosent i fjor, forblir betydelig høyere enn i 2015, men også langt lavere enn for et tiår siden.

Ser vi på Tyskland som helhet fremfor en enkelt delstat, er altså kriminaliteten lavere nå enn noen gang siden gjenforeningen. Som i de fleste andre land, er det to ting som skjer samtidig: Trenden i kriminaliteten er langsiktig nedadgående. Samtidig er innvandrere mer kriminelle enn befolkningen for øvrig, og økt innvandring bremser dermed denne trenden. (Et unntak er USA, der innvandrere er mindre kriminelle).

La oss se nærmere på statistikken, som måler anmeldte lovbrudd.

I alt falt antall lovbrudd med 9,6 prosent i fjor, etter en kraftig oppgang i 2015/16. Men mye av svingningen skyldes brudd på utlendingsloven, altså ulovlig innreise og opphold. Det forklarer at mens kriminaliteten var ganske stabil i årene fra 2008 til 2014, økte den betydelig i 2015 og 2016, men er altså nå noe lavere enn i de første av disse årene.

Tar vi ut bruddene på utlendingsloven, er fallet fra 2016 til 2017 de nevnte 5,1 prosent. Voldskriminaliteten falt mindre – 2,4 prosent, mens vinningskriminaliteten falt særlig kraftig.

Tar vi ut de utypiske årene 2015 og 2016, og sammenligner 2014 og 2017, har voldskriminaliteten økt med omkring 4,5 prosent. Dette kommer etter en stigende tendens mellom 2003 og 2007, og en fallende tendens mellom 2008 og 2014.

Mord og drap har økt med omkring 9 prosent, mens seksuelt misbruk av barn har gått ned med nærmere 5 prosent. Vinningskriminaliteten har falt med mer enn 14 prosent.

Selv om vi tar høyde for befolkningsøkningen i perioden, ser vi altså en viss økning i mange av den type forbrytelser som folk er mest redde for og anser som mest alvorlige, samtidig med et kraftig fall i den typen forbrytelser folk flest er mest utsatt for. Det er altså et sammensatt bilde. Optimistene vil peke på den rekordlave samlede kriminaliteten, pessimistene på en økning i voldskriminalitet de senere år.

Det kan også nevnes at asylbølgen utløste en voldsom økning i angrep på asylmottak i Tyskland – hele 995 slike i 2006. Men da innstrømningen av nye asylsøkere gikk kraftig ned i fjor, sank også dette antallet til 312.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden