Nyhet

Riksadvokat Tor Aksel Busch mener “Fuck jøder” kan oppfattes som kritikk av Israel

Riksadvokat Tor Aksel Busch mener “Fuck jøder” også kan oppfattes som kritikk av staten Israel og misnøye med den politikk som føres i landet.

Bilde: Kåre M. Hansen

Helt klart antisemittisk, mener imidlertid Danny Stone, leder i britiske Antisemitism Policy Trust.

Sist sommer anmeldte Det Mosaiske Trossamfunn og Antirasistisk Senter rapperen Kaveh Kholardi for å ha ropt «fuck jøder» fra scenen gatematfestival i Oslo, og en Twitter-post der han skrev at «fuckings jøder er så korrupte».

Begge saker ble først henlagt, men Antirasistisk Senter påklaget beslutningen. Den 26. april ble imidlertid også klagen avvist av riksadvokat Tor Aksel Busch. Riksadvokatens begrunnelse var at “Fuck jøder” også kan forstås som Israel-kritikk. Utsagnet rammes således ikke av straffelovens paragraf § 185 om hatefulle ytringer. I sin begrunnelse skriver riksadvokaten:

“Når riksadvokaten likevel har kommet til at nevnte ytring ikke er straffbar, har det blant annet sammenheng med at utsagnet kan ha en iboende tvetydighet. Det retter seg tilsynelatende mot jøder, men kan også sies å ha staten Israel og misnøye med den politikk som der føres som adressat. Utsagnet ble for øvrig dementert kort tid etter at det var uttalt, og dette må også vektlegges.”

Selv om det av Riksadvokatens påtegning fremkommer at Kavehs Twitter-post «Fuckings jøder er så korrupte»… “…utvilsomt inngår i et klassisk, antisemittisk repertoar hvor jøder i sin alminnelighet fremstilles som grådige”, er vurderingen også her at utsagnet kan tolkes på andre måter enn som uttrykk for jødehat siden .”..Twitter-ytringene har en form og en innramming som åpner for tolkningstvil.”

Sterkt kritisk

Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunnet og 2. nestleder i Antirasistisk senter, uttrykker overfor Minerva at han er sterkt kritisk til Riksadvokatens vurdering,

– Det kom fullstendig overraskende på oss at Riksadvokaten bragte Israel inn i saken. Det var helt åpenbart at Kaveh ikke hadde Israel i tankene i denne sammenhengen, sier Kohn og viser til at rapperen hverken snakket om Israel eller sionister under konserten i Stensparken i Oslo.  

– Han spurte først om det var noen muslimer til stede blant publikum og deretter kristne, før han ropte “fuck jøder”.

Kohn er forøvrig også uenig i Riksadvokatens vurdering om at Tweeten om at jøder er korrupte også kan tolkes i andre retninger enn antisemittisme.

Britisk organisasjon: – Antisemittisk uttalelse

En annen som reagerer kraftig på Riksadvokatens vurdering om at er leder i britiske Antisemitism Policy Trust, Danny Stone.

Antisemitism Policy Trust er den viktigste aktøren for bekjempelse av antisemittisme i Storbritannia og de mottok nylig Sjur Lindebrækkes pris for demokrati og menneskerettigheter ved Høyres landsmøte.

Etter å ha fått Riksadvokatens påtegningsbrev forelagt sier Stone til Minerva at vurderingen om at uttalelsen “Fuck jøder” også kan forstås som Israel-kritikk tyder på en manglende forståelse for den moderne antisemittismen.

Stone understreker samtidig at han ikke ønsker å uttale seg om hvorvidt Kavehs utsagn er lovstridig i Norge.

“Det er opp til den norske påtalemyndigheten å bestemme hvorvidt det har skjedd en straffbar handling eller ikke. Dersom uttalelsene er riktig gjengitt er de imidlertid antisemittiske og de har ingenting å gjøre med Israel. Det er viktig at de som skal opprettholde loven har en god nok forståelse av moderne antisemittisme.”

Riksadvokaten har ikke besvart Minervas forespørsel om en kommentar på Antisemitism Policy Trusts vurdering.

HL-senteret bekrefter

I Riksadvokatens uttalelse bemerkes det at Riksadvokaten i forbindelse med disse sakene ”..på generelt grunnlag søkt råd ved Holocaust-senteret.”

HL-senteret bekrefter at det har forekommet en telefonsamtale mellom en ansatt hos Riksadvokaten og en faglig ansatt ved HL-senteret i forbindelse med denne saken, men også her presiseres det at samtalen var av en generell karakter,

– Telefonsamtalen var en samtale om antisemittiske ytringer allment og om utfordringer knyttet til rettsforfølgelse, det hele av helt generell karakter.

Riksadvokaten har ikke besvart Minervas spørsmål om hvorvidt denne spesifikke vurderingen om at uttalelsen “Fuck jøder” kan oppfattes som kritikk av Israel ble drøftet da det ble søkt råd hos HL-senteret.

Heller ikke HL-senteret ønsker å kommentere riksadvokatens vurdering overfor Minerva.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden