Redaksjonen blogger

Risikerer livet

Denne uken ble homoaktivisten Obaidullah Safi sendt ut av Norge til sitt hjemland Afghanistan. Der er hans liv i stor fare.

Denne uken ble homoaktivisten Obaidullah Safi sendt ut av Norge til sitt hjemland Afghanistan. Der er hans liv i stor fare.

Mandag denne uken ble Obaidullah Safi eskortert ombord på et fly på Gardermoen. Endedestinasjon var Afghanistan. Fra 2008 har han i det norske samfunn vært en aktiv forkjemper for homofiles rettigheter, og har jobbet mye sammen med Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH).

Slike stemmer mangler i det Afghanske samfunn, der utenromrettslige henrettelser av homofile og lesbiske ofte forekommer. En kan ikke være åpen om seksuell legning dersom en er homofil i Safis opprinnelsesland.

Safi har norsk, mannlig kjæreste. Han har også gjennom en årrekke aktivt møtt med både det sivile afghanske miljø i Norge, og med myndighetene gjennom Afghanistans ambassadør, for å tale de homofiles sak. Han har latt seg avbilde og blitt en del av LLHs nettverk. Dette uten å skjule hverken sitt ekte navn eller sin identitet.

Da UNE avholdt nemdsmøte i saken, konkluderte de med at Obaidullah Safi var homofil. De sa likevel at han ikke hadde krav på norsk beskyttelse, av den grunn at Safi kunne holde sin legning skjult i hjemlandet.

Et lignende vedtak ble forfulgt hele veien til norsk høyesterett i en annen sak tidligere i år. I april konkluderte høyesterett med at norske myndigheter ikke kan pålegge mennesker å skjule sin seksuelle legning. Bak lukkede dører ble Safis sak i etterkant av dommen diskutert på nytt, uten at homoaktivisten eller hans advokat var tilstede. Da gjorde UNE en helomvending og konkluderte med at Obaidullah Safi ikke var homofil likevel.

Safi fikk med dette et endelig avslag på sin søknad. Hjemsendelsen skulle likevel skje.

I tillegg til sitt engasjement i Norge, har Safi vært aktiv på internett hvor han har diskutert homofiles rettigheter med afghanere bosatt i Afghanistan. Når han nå sendes tilbake, er det liten tvil om at mange mennesker er klar over hans legning.

Jeg har full forståelse for at det kan være vanskelig for UNE å bedømme hvem som har krav på politisk asyl i Norge, og hvem som forsøker å bløffe seg foran i køen. Det er en viktig jobb som gjøres daglig, og det kan umulig være lett å få god nok innsikt i enhver sak til å alltid fatte riktige beslutninger.

Men at Safis sak ikke kan være klar, er for meg ubegripelig.

Norge vil fremstå internasjonalt som et foregangsland for menneskerettigheter. Samtidig innvilger vi altså ikke asyl til et individ som har kjempet aktivt for homofile rettigheter i et land hvor homofili er straffbart og ansett for å være et legitimt grunnlag for drap.

LLH fortviler over å ikke bli trodd i Safis sak. De hevder at de selv ofte avviser mennesker som, i søken etter asyl, hevder å være homofile og kommer til dem for hjelp. Historiene er ikke troverdige nok, og en skal ikke kunne bløffe seg til beskyttelse.

Men akkurat i denne saken har LLH ikke vært i tvil. UNE på sin side, underkjenner all kompetanse LLH og de som kjenner Safi måtte sitte på.

Jeg håper inderlig ikke det koster en hverdagshelt livet.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden