Rollen til Studentersamfundet

Det er nok ingen fare for 70-tallsreprise, men Samfundet vil tjene på ikke å åpne for resolusjoner. Svar til Rådahl Kirchoff.

Publisert Sist oppdatert

Det er nok ingen fare for 70-tallsreprise, men Samfundet vil tjene på ikke å åpne for resolusjoner. Svar til Rådahl Kirchoff.Tidligere formand i Det Norske Studentersamfund, Karl Kristian Rådahl Kirchoff, er en fornuftig mann, noe hans svar om resolusjonsmakeri vitner om (Minerva 6.juni). Kirchoff har flere gode poenger som det er all grunn til å ta til etteretning, også for dem av oss som er skeptiske til resolusjoner i Studentersamfundet. La meg gi ham rett i noen i det følgende.

For det første har Kirchoff rett i at AKPs inntog på 1970-tallet sannsynligvis ville ødelagt Samfundet uavhengig av hvorvidt organisasjonen fremmet resolusjoner eller ikke. I så måte er det ingen grunn til å frykte en 70-talls renessanse med det første. Den tidligere formanden har videre rett i at det er fullt mulig å kombinere resolusjonsvedtak med en åpen og inkluderende praksis, der respekten for ulike meninger ikke bare uttrykkes som tomme slagord, men etterfølges av kulturell praksis. Jeg har vært på mange debatter i regi av ulike foreninger med et uttalt standpunkt, som likevel har evnet å skape interessante og balanserte diskusjoner. Jeg er ikke uenig i at resolusjoner om politiske standpunkter kan bidra positivt til økt engasjement og publikumsoppslutning, forutsatt at det gjøres på en smart måte. Så hvorfor kritisk? Jo, fordi det er en fare for at resolusjonsmakeri bidrar til å undergrave Studentersamfundet som debattarena. Det er en reell fare for at man undergraver troverdigheten til Studentersamfundet, dersom man også ønsker at samme talerstol skal uttrykke en bestemt mening, som for eksempel å fordømme Israels okkupasjon, for deretter å invitere representanter fra Israel til å debattere saksforholdet. Kan hende kan dette kombineres, men jeg tror det er svært utfordrende, om ikke umulig. Det er, som nevnt, liten grunn til å frykte reprise fra 1970-tallet med det første, men resolusjonene kan, som Kirchoff nevner, virke polariserende, hvis det vedtas standpunkter som virker fremmedgjørende for deler av medlemsmassen. Det er ingen hemmelighet at politiske sympatier for FrP anses suspekt i mange studiemiljøer, til tross for at nesten hver fjerde velger stemte på partiet ved sist stortingsvalg. Jeg tviler på at resolusjonspraksis vil bidra positivt i så måte. Nå er selvsagt ikke hensynet til FrP-sympatier et selvstendig argument for noe som helst, men det illustrerer, etter min mening, utfordringen man fort kan få med hensyn til bred rekruttering og muligheten til å samle ulike personer til felles ordskifte.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 749,- i året,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1199,-

Bestill her