Nyhet

Russiske nettroll drev kampanje for Jeremy Corbyn

Bilde: Chatham House/Wikipedia. CC BY 2.0.

6500 falske Twitter-profiler kamuflert som britiske kvinner oversvømte sosiale medier med støtte til det britiske arbeiderpartiet.

En undersøkelse The Sunday Times har gjennomført i samarbeid med universitetet i Swansea har avdekket at 6500 falske Twitter-profiler ble opprettet forbindelse med gjennomføringen av det britiske parlamentsvalget i 2017. Profilene skal ha hatt britiske navn, men med russisk som førstespråk.

Gjennomgangen som The Sunday Times har gjennomført viser at ni av ti meldinger sent fra disse profilene var positive til det britiske arbeiderpartiet og deres kandidat Jeremy Corbyn. I omtalen av det konservative partiet og Therese May var åtte av ti meldinger fra de samme profilene negative.

Støtte til yttergående kandidater for å så mest mulig splid

Det er ikke første gangen at det avdekkes at russiske brukere på sosiale medier sprer misinformasjon ved gjennomføringen av valg i vestlige land.

I rapporten: «Putin´s asymmetric assualt on democracy in Russia and Europe: Implications for U.S national security» dokumenteres det at flere brukere på sosiale medier med russisk tilknytning engasjerte seg under gjennomføringen av den britiske EU-avstemningen. En gjennomgang av innholdet de brukerne produserte viser at de var engasjerte på begge sider av EU-spørsmålet. Kampanjen hadde således ikke som formål å nå et spesifikt utfall, men i stedet så mest mulig splid.

Meanwhile, research conducted by a joint team of experts from the University of California at Berkeley and Swansea University in Wales reportedly identified 150,000 Twitter accounts with various Russian ties that disseminated messages about Brexit before the referendum—interestingly, a combination of messages both supporting and criticizing Britain’s membership in the European Union, which may signal that the broader aim was to magnify societal discord.

Under gjennomføringen av den amerikanske presidentvalgkampen var russerne også svært aktive med å promotere de mest ytterliggående kandidatene.

I en tiltale det amerikanske justisdepartement har tatt ut mot den russiske organisasjonen «Internet Research Agency» og 12 russiske statsborgere fremkommer det at russiske operatører aktivt engasjerte seg til fordel for Donald Trump og Bernie Sanders, mens de motarbeidet de etablerte kandidatene som Cruz, Clinton og Rubio.

By 2016, Defendants and their co-conspirators used their fictitious online personas to interfere with the 2016 U.S. presidential election. They engaged in operations primarily intended to communicate derogatory information about Hillary Clinton, to denigrate other candidates such as Ted Cruz and Marco Rubio, and to support Bernie Sanders and then-candidate Donald Trump.

Fra forsiden