Snoen Blogger

Høyres plastpose

Høyre har i mange år gått inn for en ny avgift på plastposer. Men forhåpentligvis stopper FrP dem i år også.

Høyre har i mange år gått inn for en ny avgift på plastposer. Men forhåpentligvis stopper FrP dem i år også.

I dag går Terje Strøm, som leder NyAnalyse ut hos E24 og anbefaler regjeringen å innføre en plastposeavgift, for å få rom til andre skatte- og avgiftslettelser. Jeg har tidligere (13. november 2009) skrevet om hvor dårlig jeg synes dette forslaget er, og gjengir kommentaren nedenfor.

I morgens tweetet jeg følgende: ”Visste du at H vil innføre plastposeavgift? Fremmes i VG i dag.”

Dette har pressesjefen i Høyre, Odd Hoen-Sevje reagert på, siden det bare er Strøm, som riktignok jobbet for Høyres stortingsgruppe for noen år siden, som har foreslått dette i dag.

Men er det noen grunn til å tvile på at dette er Høyres standpunkt? I fire etterfølgende budsjetter – fra 2010 til 2013, la Høyre frem forslag om en plastposeavgift på 1 krone. Først i budsjettet for 2014, som ikke var Høyres budsjettforslag, men den blå regjeringens felles forslag, falt forslaget ut. Og dersom det ikke kommer i 2015-budsjettet, er det all mulig grunn til å tro at det er Fremskrittspartiets fortjeneste.

Da jeg ba ham avklare hva Høyre som parti mener, avsluttet Hoen-Sevje sin twitter-utveksling med meg slik: ”H er for det budsjettet regjeringen presenterer 8. oktober. Alt annet ville, for alle som skjønner politikk, vært oppsiktsvekkende.”

Da vet vi det. Så lenge Høyre og Fremskrittspartiet sitter i samme regjering, og ikke tar dissens, har de to partiene nøyaktig samme politikk.

**

Søppelforslag

Høyre vil hente 700 millioner kroner til statskassen gjennom en plastposeavgift. Partiet burde kanskje ha varslet velgerne — eller sine egne medlemmer – før de fant på enda en tullete avgift.

Siden jeg ikke hadde fulgt med i VG på lørdag, hadde jeg ikke fått med meg at Høyre vil innføre en plastposeavgift før jeg leste det i partiets alternative statsbudsjett — behørig slaktet av meg i går, og delvis forsvart av Minervas redaktør i dag.

Minervas tidligere redaktør Nikolai Astrup har fått det tvilsomme oppdrag å fronte gruppens forslag om å innføre en helt ny avgift. Ja, for det er jo derfor folk stemmer Høyre, ikke sant, for at partiet skal finne på nye tulleavgifter? En krone pr. plastpose skal gi hele 700 millioner kroner i statskassa. For et parti som legger frem pinglete statsbudsjetter er dette en sum som monner.

En hel linje har Høyre funnet det opportunt å bruke på å begrunne innføringen av en ny avgift: ” I tillegg innfører Høyre en avgift på 1 kr på plastikkbæreposer for å redusere bruken og stimulere til økt bruk av gjenbruksposer.”

Nikolai Astrup begrunner forslaget overfor VG med at ”vi får ned overforbruket av plastposer, som er veldig høyt”. Jeg skal ha meg frabedt at politikerne synser om mitt forbruk er ”overforbruk” eller ikke. Slik moralisering har vi Framtiden i Våre Hender til. Bare et lite mindretall av plastposer går rett i søpla etter en gangs bruk, og om de så gjør, hvorfor skal Nikolai blande seg borti det?

Miljøavgifter er velbegrunnet dersom de kompenserer for en betydelig negativ virkning på miljøet. Som jeg har skrevet om tidligere er det svært få poser som havner i naturen, og de aller fleste gjenbrukes og ender opp som innpakning i husholdningenes søppelhåndtering, for til slutt å forbrennes i avfallsanleggene. Søppel deponeres ikke lenger i Norge. Når kildesortering blir normen i hele landet, vil riktignok behovet for gjenbruk til søppelposer gå noe ned. Folk vil respondere med en blanding av økt bruk av handlenett, papirposer o.l., og kanskje går noen flere plastposer rett i søpla. Det er ingen katastrofe. Miljøvirkningen av en plastpose som forbrennes er ytterst beskjeden, og begrunner ingen avgift.

Da skottene utredet en lignende avgift i 2005, fant de at en plastposeavgift faktisk ville øke utslippene av klimagasser en smule, hovedsakelig fordi papirposer under gitt forutsetninger gir høyere utslipp. Se også Norconsults utredning for SFT fra august 2008.

Dette er derfor en helt tilfeldig avgift — ren symbolpolitikk, som Bellona kaller det. Nestleder Marius Holm sa til VG: ”Plastposer står for en ufattelig liten del av de norske klimagassutslippene, og en avgift forandrer ikke det vesentlig”.

Og dette er den samme stortingsgruppen som ikke tør å gå inn for rushtidsavgift, som både er økonomisk velbegrunnet og har betydelig miljøeffekt. Men røykere er visst ikke hippe nok for Høyre, så her legger partiet, helt uten begrunnelse, på 230 millioner ekstra i avgifter, akkurat som om de ikke var høye nok fra før.

En ting er at jeg er uenig i plastposeavgiften. Jeg reagerer på at den kommer som lyn fra klar himmel. Ikke har den så vidt jeg har fått med meg vært fremmet i programbehandlingen, ikke står det noe om dette i programmet, og jeg har faktisk aldri hørt en høyremann gå inn for noe slikt. Det er mulig at jeg ikke har fulgt godt nok med, men tror dere virkelig dette forslaget hadde overlevd dersom det hadde vært fremmet før valget? Det skulle ha vært moro å se Unge Høyre forsvare dette på skolevalgene.

Høyre har endelig blitt konkurransedyktige med FrP på meningsmålingene. Forslag som dette er ikke til  hjelp.

 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden