Politikk

Se hva du får med Miljøpartiet De Grønne, Rødt og SV

Blant sakene de tre flypartiene MDG, SV og Rødt står sammen om er stans av oljeboring. Foto: Svein Gunnar Kjøde / MDG.

Fløypartienes radikale forslag kan bli hodebry for Jonas Gahr Støre. 

Minerva har etter tips fra en spinndoktor i et blåblått parti gjennomgått saker Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt står sammen om. Det er ikke rent få saker hvor partiet har helt eller delvis sammenfallende synspunkter som vil få hårene til å reise seg hos mang en liberal eller konservativ. Og kanskje ikke bare hos dem.

Se bare selv.

Vi skal jobbe mindre

Rødt, SV og MDG har alle som mål å redusere arbeidstiden til 30 timer per uke. SV og Rødt vil ha full lønnskompensasjon, mens MDG i hovedsak vil at redusert arbeidstid skal erstatte reallønnsøkning.

Det skal bli tøffere å være boligeiere

Rødt mener man vederlagsfritt skal ha rett til å ta over en bolig om den har stått tom i tre år. Partiet vil også gjøre det vanskeligere å leie ut for begrensede tidsperioder, og vil gjeninnføre kommunal byggekontroll. MDG vil vurdere prisregulering. SV vil bruke mer penger på bostøtte, mer kommunal boligbygging og styrke husbanken. Rødt vil ha pålegg om at 50 prosent av boligene skal være ikke-kommersielle ved bygging i attraktive strøk, mens MDG vil at 25 prosent av utleieboligene skal være ikke-kommersielle ved nybygging

Flere innvandrere

Rødt vil ta imot 20 000 kvoteflyktninger årlig – antall flyktninger vil da nærme seg 2015-nivå. SV vil øke antallet kvoteflyktninger uten å spesifisere tallet. MDG vil ta imot en «anstendig andel» i tråd med FNs anbefalinger.

Staten skal betale mer

Rødt vil ha forsøksordning med samfunnslønn, MDG vil utrede ordninger for borgerlønn. SV vil ha barnetillegg i alle ytelser, aktivitetsstøtte for barnefamilier som lever på ytelser og øke sosialhjelp og uføretrygd. Alle partiene vil øke mange av ytelsene og svekke arbeidslinja.

Oljen skal ligge i havet

SV, Rødt og MDG går mot utbygging av nye oljefelt. MDG vil planmessig utfase olje- og gassindustrien over en 15-årsperiode.

Mindre kristendom

MDG, Rødt og SV er enige om at barnehager og skoler skal ha en livssynsnøytral formålsparagraf. Rødt vil gjøre KRLE om til et religionsnøytralt verdi- og filosofifag, mens SV vil ha et felles mangfoldig og sekulært religions- og livssynsfag. MDG vil ha faget FRED (filosofi, religion, etikk, dialog).

De rike skal flås

Rødt, SV og MDG er enige om et enda mer progressivt skattesystem, slik at de med lave inntekter betaler mindre skatt, mens de med høye inntekter betaler enda mer. Partiene er også enige om å øke formueskatten, men samtidig øke bunnfradraget.

Du skal holde hviledagen hellig

Selv om man skal lære mindre om kristendommen, sier Rødt, SV og MDG nei til søndagsåpne butikker.

Det er vel ikke akkurat egnet til å overraske at forslag som disse tre partiene står sammen om, vil få liberale menn med strøket blåskjorte og kvinner med stiletthæler og næringslivsdress til å riste lett, men bestemt på hodet.

Det viktigere spørsmålet er kanskje hvordan den jevne Arbeiderparti-velger ser på forslagene om å jobbe mindre, bruke mer offentlige penger, dertil bruke mer ressurser på å ta imot flere innvandrere samtidig som vi skrur igjen oljekranen, og forsøker å kompensere for det hele ved øke skattene på bedriftseiere og boligeiere.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden