Kultur

– Ikke for sent for Y-blokka

– Om staheten i departementet hindrer at Y-blokka blir bevart, ville vært en katastrofe, sier Ola Elvestuen til Minerva.

Bilde: Wikipedia

– Et borgerlig flertall med Venstre vil snu rivingen, mener Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Mange har ment at slaget om regjeringskvartalet og bevaringen av Y-blokka er tapt. Både Riksantikvaren og en rekke fagpersoner på arkitekturfeltet har advart mot å stykke opp den arkitiektoniske helheten, med et betongrelieff den norske kunstneren Carl Nesjar laget i samarbeid med Pablo Picasso. Likevel stemte et flertall i bystyret, bestående av Høyre og Arbeiderpartiet, mot å bevare Y-blokka.

Kommunalminister Jan-Tore Sanner har vært tydelig på at han ikke vil følge anbefalingene fra Riksantikvaren. Prosessen med å utforme et nytt regjeringskvartal er dessuten godt i gang: I konkurranse med andre ledende arkitektbyråer ble forslagene fra Team Urbis og G8+ kåret til de to beste. Disse to er nå i forhandling med Statsbygg om å få utforme planene for det nye kvartalet.

Venstres nestleder Ola Elvestuen lover at partiet vil sørge for at Y-blokka blir bevart dersom de kommer i forhandlingsposisjon:

– Det er bare en beslutning unna, sier Elvestuen til Minerva, og gjentar det som har vært Venstres posisjon i dette spørsmålet hele veien, nemlig at det er et gedigent feilgrep å ødelegge det som ifølge Elvestuen er den beste arkitekturen vi har.

– Du river bare ikke en Picasso, sier han, og presiserer at regjeringskvartalet i tillegg til å være et kulturminne også er en integrert del av bybildet – på en annen måte enn det det forslaget som nå ligger på bordet, kommer til å bli.

– Men prosessen er jo allerede godt i gang? Var arkitektkonkurransen forgjeves?

– Nei, det var den naturligvis ikke. Det er alltid en lang prosess fra arkitekten begynner med arbeidet til det står ferdig, mener Elvestuen:

– Som alltid når man har hatt en arkitektkonkurranse, skal prosjektene bearbeides og formes ut fra eierens ønsker. Her er det staten som er eieren.

Arkitektene har aldri en gang fått prøve seg på en løsning som skal bevare den viktigste delen av Y-blokka. 

Dessuten har arkitektene aldri en gang fått prøve seg på en løsning som skal bevare den viktigste delen av Y-blokka, fortsetter han:

– Derfor har vi endt opp med de enorme klossene av noen bygg. Men hvis arkitektene får nye instruksjoner, vil de jo kunne jobbe med den arkitektoniske helheten som er der.

– Hva vil den nye løsningen innebære?

– Hvis vi tar i bruk begge sider av Akersgata, og Utenriksdepartementet blir i Drammensveien, er det mulig å få ned høyden på byggene og fortsatt bruke Y-blokka.

– Begrunnelsen for at Ap og Høyre stemte for riving i bystyret var Statsbygg sin sikkerhetserklæring. Sikkerheten har vel ikke blitt mindre viktig nå?

Har du noen gang hørt om at et kulturminne skal rives på grunn av sikkerheten?

– Nei, men har du noen gang hørt om at et kulturminne skal rives på grunn av sikkerheten? At sikkerhet handler om å ha en stor klump med bygningsmasse, er dessuten dårlig forklart. Vi må få en bedre grunnsikkerhet i hele Oslo, en som tar vare på alle de viktige byggene våre. En områdetilnærming til sikkerhet er bedre enn bunkersteknning.

– Hvorfor mener du at Venstre kan overbevise Høyre nå, når de allerede har stemt for riving? Sanner har vel bestemt seg, hvordan skal du får ham til å forandre mening?

– Jeg tror ikke Sanner vil forandre mening. Han er sta, men i denne saken tar han feil. Y-blokka er både en arkitekturperle og et kulturminne, det er et internasjonalt, verneverdig bygg. Om staheten i departementet hindrer at den blir bevart, ville vært en katastrofe.

– Det er ennå ikke for sent. Et flertall for å bevare vil tvinge departementet til å snu.

Fra forsiden