Ideer

Sjekking – fra et evolusjonspsykologisk perspektiv

Når vi forsker på den seksuelle psykologien som utspiller seg på sjekkearenaene i dagens Norge, antar vi at vi kan benytte det vi vet om generell evolusjonsteori og vår seksuelle fysiologi som grunnlag, skriver Leif Edward Ottesen Kennair.

Bilde: Pixabay

Biologisk sett består sjekkemarkedet av konkurranse både innad og mellom kjønn. Evolusjonen har gitt oss disposisjoner som kommer til uttrykk selv om både teknologi og samfunn har utviklet seg betraktelig.

I forhistorisk tid fantes verken Tinder, barer, diskotek eller langfri i skolegården. Det var ikke på slike arenaer man kunne utveksle nervøse blikk, flørte eller sjekke. Men et evolusjonært perspektiv på sjekking tar utgangspunkt i at vår menneskelige natur har vært stabil siden deler av menneskeheten vandret ut av Afrika for sytti tusen år siden. Noe så komplekst som menneskets sinn – og vår seksuelle psykologi – tar det tid å bygge og å endre. Når vi forsker på den seksuelle psykologien som utspiller seg på sjekkearenaene i dagens Norge, antar vi derfor at vi kan benytte det vi vet om generell evolusjonsteori og vår seksuelle fysiologi som grunnlag. Slik blir vi i stand til å predikere robuste forskjeller i kjønnenes adferd på sjekkemarkedet.

Hvem sier ja til sex med fremmede?

Første steg er flørten. Hva er effektive flørtetaktikker? Hun flørter effektivt dersom hun tar på ham (generelt og på armen spesifikt), kysser ham på kinnet, beveger seg nær ham og ikke minst gnir seg mot ham. Han flørter effektivt ved blant annet å be henne med ut, holde hender, vise interesse, bruke tid sammen med henne, få henne til å le eller spise middag med henne. Tenk på om det er noen kjønnsforskjeller her når du leser videre. (Funnene nedenfor er i hovedsak basert på tall fra USA.)

Hvem sier så ja til sex med fremmede? En viktig kjønns-forskjell er at for kvinner er all sex med fremmede risikosex. Da tenker jeg ikke primært på kjønnssykdommer. Årsaken er heller ikke at alle menn er fæle, men at noen menn er fæle. Samtidig er det ikke primært vold eller tvang, overgrep eller trakassering, som er trusselen. Det er heller ikke det at ingen menn vil forplikte seg, men at mange menn ikke har noe å tape på uforpliktende sex. I en evolusjonær kontekst uten prevensjon vil korttidssex kunne medføre graviditet. Uten en forpliktet kjæreste som er interessert i å forsørge barnet, ville dette være både farlig og ressurskrevende for kvinnen.

I en av de mest berømte sjekkestudiene (egentlig to replikerte eksperimenter) ble attraktive menn og kvinner bedt om å gå bort til tilfeldig utvalgte amerikanske collegestudenter av motsatt kjønn og gå rett på sak med følgende replikk (om det virker kjent, så er du såpass gammel at du har danset til låten, mens du kanskje forsøkte å sjekke opp noen): «I’ve been noticing you around campus. I find you to be very attractive. Would you go to bed with me tonight?» Omtrent tre fjerdedeler av de single mennene svarte ja på forespørselen, men ikke en eneste av kvinnene gjorde det samme. Undersøkelsen ble gjentatt i Danmark noen år senere, med stort sett tilsvarende resultat.

Selvsagt er det ikke slik at alle menn er åpne for sex med fremmede, men de er det i større grad enn kvinner.

Merk at en universitetscampus på dagtid ikke er noen typisk sjekkearena. Alkohol er også fraværende. Dette er i tillegg en veldig direkte måte å oppsøke sex på, som bryter med de sosiale kodene – og som vi skal se nærmere på nedenunder, er kjønnet avgjørende for hvem det virker best for (og hvem som opplever det som trakasserende!). Undersøkelsen gir likevel et nokså enkelt svar på hvem det er som takker ja til sex med fremmede. Evolusjons- og kulturpsykologen Dave Schmitt svarte på det samme spørsmålet i en undersøkelse om individuelle forskjeller av hvorvidt man er åpen for uforpliktende sex, det vi kaller sosioseksualitet, i 48 forskjellige land. Også her var svaret enkelt: Menn sier ja til sex med fremmede i langt større grad enn kvinner.

Selvsagt er det ikke slik at alle menn er åpne for sex med fremmede, men de er det i større grad enn kvinner. Videre er det selvsagt individuelle forskjeller innad blant kjønnene. Noen kvinner er mer åpne for korttidsseksuelle møter enn gjennomsnittsmannen. Likevel er det en robust og stor forskjell. Samtidig er det viktig å avklare en myte: Menn og kvinner har selvsagt like mye heteroseksuell korttidssex. I psykologien måles sosioseksualitet med et spørreskjema som inneholder tre ulike faktorer: adferd, holdninger og lyst/fantasier. Vi spør om faktisk kortidssexadferd, altså hvor mye uforpliktende sex man har. Vi spør om hvilke holdninger man har til kortidssex fremfor sex i forpliktende, emosjonelt tilknyttede forhold. Og vi spør om hvor ofte man fantaserer om sex med fremmede eller tenner spontant på fremmede. Matematisk forventer vi ikke at det skal være kjønnsforskjeller i antall one night stands blant heteroseksuelle, da det typisk er en mann og en kvinne involvert i alle disse samleiene, og snittet for hvert kjønn derfor må være likt. Forskjellene finnes i holdningene til uforpliktende sex og sex uten relasjonell tilknytning; flere menn føler seg komfortable med one night stand-sex. Den aller største forskjellen finner man imidlertid i spontan tenning og fantasier overfor fremmede.

Hva vil du?

Hvordan du sjekker, beror ofte på hva som egentlig er hensikten din. Evolusjonspsykologene David Buss og Dave Schmitt står bak det vi kaller seksuell strategiteori. Den bygger på de grunnleggende biologiske prinsippene i foreldreinvesteringsteori lansert av Robert Trivers. En av de viktige klargjørende differensieringene de gjør, er å skille mellom forpliktende langtidsforhold og korttidsseksuelle møter. Det er fullt mulig, slik en av mine studenter har påpekt, at vi fremover vil se flere intermediære forhold (friends with benefits eller knullekompiser eller andre nyere betegnelser på noe som ligger i området mellom one night stands og romantiske kjærester) – men skillet mellom korttidsseksuelle møter og langtidsseksuelle relasjoner er likevel noe som er nokså grunnleggende for sjekking fra et evolusjonært perspektiv.

Man ser nemlig etter forskjellige kvaliteter når man vurderer en one night stand eller primært ser etter en kjæreste. Samtidig vet ikke alle hva de egentlig vil. Og for å komplisere det ytterliggere, er det fullt mulig å gjøre som Ole Brumm og ønske begge deler samtidig. (Da jeg en gang nevnte dette i et intervju med Klassekampen, sa journalisten at han trodde han måtte lese Ole Brumm om igjen.) I vår forskning er det hovedsakelig menn som er tydelige på at de ønsker seg begge deler. Det er nemlig nok en robust og naturgitt forskjell her: En gjennomsnittsmann kunne om anledningen bød seg, gjort svært mange kvinner gravide. Han kan faktisk satse på kvantitet dersom muligheten faktisk byr seg. Problemet for menn er selvsagt at de ikke får anledning til dette. Kvinner må nemlig satse primært på kvalitet.

I vår forskning finner vi at menn og kvinner primært er forskjellige i hvor stor grad de tenner på og fantaserer om sex med fremmede.

Form og funksjon henger sammen. Det ville vært nærmest utenkelig at det ikke finnes psykologiske og adferdsmessige forskjeller som følge av dette. I vår forskning finner vi at menn og kvinner primært er forskjellige når det gjelder i hvor stor grad de tenner på og fantaserer om sex med fremmede; her er forskjellen svært stor. Menn vil gjerne ha flere sexpartnere enn idealantall partnere hos gjennomsnittskvinnen. For menn er det greit å hoppe til køys hurtigere enn det er for kvinner. Nok en gang, kvinner vil også ha korttidssex, og begge kjønn har som sagt like mye. Men gjennomsnittspreferansene skiller kjønnene.

Det er kanskje også slik at man ikke alltid vet hva man vil. Når du var på sjekker’n sist, var det bare sex du ville ha? Eller ville du egentlig ha en kjæreste? Fikk du det du egentlig ville? Vi har studert forskjellige aspekter knyttet til dette. Menn angrer seg generelt klart mer enn kvinner når det gjelder tapte anledninger til one night stands. Kvinner angrer oftere enn menn at de har hatt one night stands. Men det er ikke bare negative tanker og grubling som viser kjønnsforskjeller etter korttidsseksuelle møter. Da vi gjorde en internasjonal undersøkelse om hvilke negative følelser som kunne oppstå etter et samleie, fant vi stabile kjønnsforskjeller. Typisk for kvinner fant vi at de hadde flere følelser knyttet til ønsket om å være sammen og knytte seg til partner. Eksempler på dette var en følelse av usikkerhet, ensomhet eller verdiløshet, at tårer presset på, og en trang til å bli trøstet. På den andre siden hadde menn følelser knyttet til å ønske seg bort, slik som irritabilitet, vemmelse, sinne, apati og trang til å være alene. Enkelte mener at menn i større grad enn kvinner har en mer eksplisitt korttidsseksuell psykologi. Jeg er usikker. Jeg mener at kvinner sannsynligvis også har spesifikke, systematiske korttidsseksuelle trekk. Derimot har det i den senere tid kommet en del funn som ikke støtter tidligere funn og teorier knyttet til at kvinner for eksempel søker gode gener gjennom korttidsseksuelle møter ved eggløsning. Som det ofte er i forskningen, er det debatt rundt disse funnene.

Selvpromotering eller nedrakking av konkurrenter

Dette er en viktig, sann og samtidig lite romantisk eller hyggelig side ved kjærlighetslivet vårt: De fleste av oss som er så heldige å være sammen med noen, er sammen med den beste vi klarte å bli sammen med som ikke kunne bli sammen med noen bedre enn oss. Det er en rå konkurranse, som har formet vår art. Men heldigvis har vi forelskelse. Forelskelse er magisk. Forelskelse er psykotisk. Forelskelse er mekanismen som gjør at vi alle som er forelsket i partneren vår, er sammen med verdens skjønneste. Det er en attraktivitetsglidelåseffekt som gjør at verdens faktisk skjønneste er sammen med verdens skjønneste, og alle vi andre ordner oss et sted nedover fra toppen – og stort sett er vi sammen med en like attraktiv partner. Selvsagt finnes det unntak fra denne typiske statistiske sammenhenger i partnerattraktivitet, selvsagt gjør det det. Noen ganger er det en merkbar forskjell i partnernes attraktivitet. Men stort sett er mønsteret forutsigbart.

Menns attraktivitet er i større grad påvirket av personlighet og av status i mannens lokale subkultur, og av hans fremtidige inntjeningsevne. Av en eller grunn blir ikke dette sett på som like ille som å bli vurdert ut fra utseende.

Det er samtidig viktig å vite at total attraktivitet baseres på flere indikatorer. Ansiktsskjønnhet vurderes uavhengig av kroppsattraktivitet. Videre vurderes både intelligens og medmenneskelighet og andre personlighetstrekk. Det finnes forskjellige og til dels nokså komplekse modeller i den nyere forskningen for hvordan total partnerverdi bør utregnes. Og selv om de nevnte trekkene i stor grad vurderes av begge kjønn, spesielt i langtidsforhold, finnes det kjønnsforskjeller. Kvinners attraktivitet er i stor grad et resultat av å være ung, sunn, fruktbar og kvinne. Deretter vil ansiktsskjønnhet og kropp vurderes – men spesielt vektlegges dette i moderne og vestlige samfunn. Det blir ofte regnet som urettferdig og diskriminerende at kvinner blir vurdert etter utseende og alder på denne måten, men det man sjelden stopper opp og vurderer, er at menn møter en mye tøffere konkurranse for å skaffe seg en partner. De fleste kvinner har en mye større sjanse for å finne seg en partner enn hva de fleste menn har – og for one night stands er forskjellen dramatisk. Menn blir nemlig ikke vurdert som attraktive kun på bakgrunn av å være unge, sunne og mannlige. Dette er snarere definisjonen på kanonføde, på ikke attråverdige partnere for kvinner. Det er større sannsynlighet, i et evolusjonsperspektiv, at du skal dø som følge av inter- eller intragruppevold om du er ung, sunn og mann enn at du skal reprodusere deg. Menns attraktivitet er i større grad påvirket av personlighet og av status i mannens lokale subkultur, og av hans fremtidige inntjeningsevne. Av en eller grunn blir ikke dette sett på som like ille som å bli vurdert ut fra utseende.

Kvinner er altså langt mindre fleksible i sine vurderinger av menns attraktivitet enn menn er i sine vurderinger av kvinner. Denne langt strengere vurderingen gjør at flere menn ikke får reprodusert seg. Det har vært en knallhard seleksjonskamp mellom menn gjennom evolusjonshistorien. Forskere har funnet indikasjoner (gjennom sammenligning av mitokondrie-DNA, fra mødre, og Y-kromosom, fra fedre) på at 17 kvinner for hver mann reproduserte seg i perioden fra for åtte til fire tusen år siden. I snitt i verden i nyere historie antas det at 4-5 kvinner har reprodusert seg for hver mann. I Norge i dag er det også en klar seksuell seleksjon, der en fjerdedel av norske menn over 40 ikke har barn, mens over 90 prosent av kvinnene har det. De fleste har hatt noe korttidsseksuell erfaring. Et mindretall menn har mye korttidssex, de fleste menn har det ikke – og nesten alle menn skulle gjerne hatt mer.

Sjekkemarkedet er altså en konkurranse. I evolusjonsperspektivet handler det om å vinne alt eller ingenting. I dette markedet er det meste lov, blir det sagt. Derfor har vi lovverk for å forhindre det meste. I en studie tok vi for oss to forskjellige strategier: selvpromotering og nedrakking av konkurrenter. Disse fungerer slik som sjekkemarkedets konkurranse: Vi konkurrerer med dem av samme kjønn om tilgang til de beste partnerne, og vi forsøker å få oppmerksomheten og gunsten fra de beste partnerne.

Om man sjekker med tanke på å få seg kjæreste, er kanskje den beste taktikken for både menn og kvinner å signalisere trofasthet og forpliktelse.

Også her var kontekst avgjørende for hvilken strategi som var mest hensiktsmessig. Samtidig interagerer kontekst ofte med kjønn. Det er med andre ord slik at en taktikk kan virke i en langtidskontekst for menn, mens en annen taktikk er mer effektiv for kvinner i en korttidskontekst. I en replikasjonsstudie av våre amerikanske kolleger fant Mons Bendixen og jeg at folk flest mente at selvpromoterende taktikker var mer effektive enn nedsettende taktikker. For menn i korttidsseksuelle settinger er det generelt lite som ble vurdert som spesielt virksomt. Det er kanskje ikke overraskende at det er en kjønnsforskjell i det å vise tydelig seksuell interesse: For kvinner i en korttidsseksuell setting mener folk at det virker svært bra at hun kler seg seksuelt utfordrende, opptrer forførende og tar aktivt kontakt for sex. Men man er generelt skeptisk til at en eksplisitt kåt mann er like effektiv. Om man sjekker med tanke på å få seg kjæreste, er kanskje den beste taktikken for både menn og kvinner å signalisere trofasthet og forpliktelse. For menn er det faktisk mer effektivt enn for kvinner også i en korttidssammenheng, og det som støttes av annen forskning. Det er nemlig en del som tyder på at kvinner er uklare på hva de ser etter, og tenderer mot å vektlegge langtidspartneregenskaper som forpliktelse også for kortidsforhold. Samtidig tiltrekkes kvinner av maskuliniserte menn for one night stands, uten at de stoler på dem (disse mennene er også mindre opptatt av forpliktelse, og har mer korttidssex). Merk at vi ikke vet hva som faktisk fungerer, bare hva folk tror fungerer. Samtidig fant vi stort sett det samme på bakgrunn av seksuell strategiteori i to utvalg i to forskjellige land med tyve år imellom undersøkelsene. Om man lurer, så er Norge og USA nokså forskjellige når det gjelder relevante faktorer for seksuell adferd og vurderinger som likestilling, seksuell liberalitet og religiøsitet – tre kulturelle forhold som samvarierer.

En praktisk guide?

Dette var ikke ment som en praktisk sjekkeguide, men som en oppsummering av noe av forskningen som er relevant for sjekking ut fra et evolusjonspsykologisk perspektiv. Det er nemlig få gode råd som gjelder for alle; det er også sjelden fokus for forskningen. Sjekkemarkedet er et eksempel på seksuell konflikt, både på konkurranse mellom de som konkurrerer og mellom intensjoner mellom potensielle partnere. Menn tar dobbelt så ofte initiativ til sex på byen (men enda mer hjemme i parforholdet). For kvinner er det samtidig supereffektivt å ta initiativet – spesielt for korttidssex. Kjønn og hva man ønsker seg (sex eller kjæreste?), er relevant for hvilke sjekketaktikker man bør velge, samtidig som individuelle forskjeller i korttidsorientering er viktig. Stort sett kan forskningen hittil ikke gi de beste rådene, men kanskje gi mer innsikt i hva som foregår på byen en sen fredagskveld.

Teksten er hentet fra idéseksjonen til Minervas papirutgave 3/2018, der tema er sjekking. 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden