Kommentar

Skadelige nullvisjoner

Bilde: Pixabay

Forskningen tyder på at de aller fleste som damper er tidligere røykere. Det gir en stor helsegevinst, som bør være styrende for norsk politikk.

En ting er det stor enighet om i debatten om damping, bruk av e-sigaretter: De er vesentlig mindre helsefarlige enn tobakksrøyking. Akkurat hvor stor forskjellen er, er det delte meninger om, men tyngepunktet i forskningen tilsier at den er meget vesentlig. Britiske helsemyndigheter oppsummerte i fjor med at “an expert review of the latest evidence concludes that e-cigarettes are around 95% safer than smoked tobacco and they can help smokers to quit.”

Det betyr at dersom damping fremstår som et attraktivt tilbud, vil man oppnå en helsegevinst dersom tobakksrøykere går over til damping. Dette må så veies mot risikoen for at noen begynner med damping som ikke ellers ville ha røykt, men det skal svært mange nye nikotinbrukere til for å oppveie effekten av at noen går fra tobakk til damping.

Det påfallende mange i den undersøkelsen utført for Norsk Dampselskap som Minerva omtaler i dag som understreker hvor vanskelig det har vært å slutte på andre måter. De har klart å slutte eller redusere tobakksbruken gjennom overgang til damping.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Effektivt tiltak for røykeslutt

Tord Finne Vedøy ved Folkehelseinstituttet sier til Minerva at det er vanskelig å vite om damping har noen vesentlig betydning for røykeslutt. Han har rett i at undersøkelsen for Dampselskapet lider under av at utvalget ikke er tilfeldig, men er alt for ivrig med å avfeie dette funnet. En stor effekt på røykeslutt er godt i samsvar med forskningen på området.

Vedøys kollega Karl-Erik Lund sa følgende i et intervju hos Minerva i 2015:

”Konsistente forskningsresultater viser at brukerne av e-sigaretter nesten utelukkende er røykere eller forhenværende røykere, og at formålet med bruken er å redusere tobakksforbruket, slutte å røyke eller hindre tilbakefall til røyking. Dette brukermønsteret vil, sammen med den store risikoforskjellen mellom tobakk og e-sigaretter, bety at tilgjengelighet til e-sigaretter rent logisk ikke vil skade nålevende generasjoner.”

Les denne saken for mer informasjon om undersøkelsen til Norsk Dampselskap: Slik er damperne.

Action on Smoking and Health (ASH) er en organisasjon innunder den britiske legeforeningen. I fjor oppsummerte de hva vi vet om dampere i Storbritannia:

“ASH estimates that there are 2.6 million current users of electronic cigarettes in the UK. This number consists almost entirely of current and ex-smokers; of these approximately one third are ex-smokers while two thirds continue to use tobacco alongside electronic cigarettes. There is little evidence to suggest that anything more than a negligible proportion of never-smokers regularly use the product. (…) Whilst some never-smokers are experimenting with electronic cigarettes, regular use is rare among children and current electronic cigarette use is confined almost entirely to those who have already tried smoking.”

Veldig liten nyrekruttering

Farsalinos et al, 2016 har spurt et representativt utvalg på 27.460 personer i 28 EU-land i forbindelse med Eurobarometer-undersøkelsene. Det store utvalget gjør at man finner et tilstrekkelig antall brukere av e-sigaretter til at det kan trekkes meningsfulle konklusjoner. I oppsummeringen skriver de:

“An estimated 6.1 and 9.2 million EU citizens had quit and reduced smoking with the help of e-cigarettes, respectively. Initiation with e-cigarettes was reported by 0.8% (95% CI = 0.6–0.9%) of participants who reported ever use of any tobacco-related product. (…) Smoking cessation with the help of e-cigarettes was reported by 35.1% (95% CI = 30.7–39.5%) of current e-cigarette users, while a further 32.2% (95% CI = 29.9–36.5%) reported smoking reduction.  (…) E-cigarette use in the European Union appears to be largely confined to current or former smokers, while current use and nicotine use by people who have never smoked is rare.” (Studien er tilgjengelig gratis her).

Thus, experimentation to e-cigarettes does not appear to be a gateway to regular vaping, let alone to smoking.

I konklusjonen skriver de:

“However, the minimal use of e-cigarettes (especially nicotine-containing e-cigarettes) by never smokers and the fact that a very small minority reported that e-cigarettes were the first product used make the gateway-to-smoking effect highly unlikely.”

Farsalinos et al svarte på senere innvendinger omkring “gateway-teorien” at “although non-smokers experiment with e-cigarettes, until now a progression to regular vaping among non-smokers has been extremely rare. Thus, experimentation to e-cigarettes does not appear to be a gateway to regular vaping, let alone to smoking.”

Folk flest damper

Vedøy innvender også at det kanskje er de mer ressurssterke som begynner å dampe. Undersøkelsen fra Dampselskapet inneholder ikke data om for eksempel inntekt.

Ikke alle nordmenn lar sine liv diktere av helsemyndighetene.

Men Eurobarometer-studien sier oss også noe om sosioøkonomiske trekk ved regelmessige brukere av e-sigaretter. Lavere middelklasse er noe overrepresentert, overklassen klarere overrepresentert, mens middelklassen og høyere  middelklasse er underrepresentert. Det er altså vanskelig å se noe tydelig mønster. Jeg kjenner ikke til data som skulle tilsi at ressurssterke er betydelig overrepresentert blant dampere.

Les også: – Dampen kan gi en helserevolusjon.

Nullvisjoner ødelegger

Jeg merker meg at statssekretær Maria Jahrmann Bjerke sier at regjeringen ikke har konkludert når det gjelder hvor strenge reguleringene skal være. Men igjen gjentas visjonen om en tobakksfri ungdomsgenerasjon. Det hjelper altså ikke med et produkt som gir 95 prosent lavere risiko. I iveren etter å komme til null, er det fare for at regjeringen vil havne på tiltak som gjør det gode til det bestes fiende, rett og slett fordi ikke alle nordmenn lar sine liv diktere av helsemyndighetene, selv med massive kampanjer og skyhøye avgifter. Det er ikke bare bare å slutte å røyke uten et attraktivt alternativ.

Damping i Norge

  • Dampeutstyr kan omsettes lovlig.
  • E-sigaretter og e-væske med nikotin kan ikke omsettes.
  • Når EUs tobakksirektiv implementeres i Norge til neste år, blir det tillatt å omsette e-sigaretter og e-væske med nikotin.
  • Direktivet bringer imidlertid også med en streng regulering av produktet.

Som jeg har vist ovenfor, er det lite som tyder på at dampingen rekrutterer inn mange til nikotin som ellers ville holdt seg unna. Men det er riktig at vi ikke kan være sikre på at dette vil være tilfellet fremover. I USA øker dampingen ganske kraftig blant unge. Men selv om vi tar høyde for at antallet ikke-røykere som begynner med damping skulle øke en del, er forskjellen i faregrad så stor, og dampingen såpass lite farlig, at det ikke kan være noe sterkt argument for å forsøke å stoppe dampingen.

Jeg skulle til å tilføye at dette burde være spesielt lite tungtveiende for regjeringspartier som sier at de er opptatt av personlig frihet. Men siden det er lite som tyder på at de faktisk er opptatt av dette, lar jeg være å trekke inn frihetsaspektet.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden