Anja Sletteland

Anja Sletteland

Anja Sletteland (f. 1981) har PhD i samfunnsgeografi og forskningsbakgrunn innen internasjonal sikkerhet, konfliktstudier, terrorismeforskning og kjønnsstudier.