Fredrik Bjercke Punsvik

Fredrik Bjercke Punsvik

Fredrik Bjercke Punsvik (f. 1989) er advokatfullmektig hos Selmer Advokatfirma DA, og tidligere nestleder i Unge Høyres Landsforbund.