Geir Torgersen

Geir Torgersen

Geir Torgersen (f. 1954) er prest og folkehøyskolelærer. Han tok teologisk embetseksamen ved MF i 1982, var kapellan i Vår Frelsers menighet i Haugesund fra 1983 til 1994 og kateket i Norheim prestegjelde fra 1994 til 2004. Fra 2004 har han vært folkehøyskolelærer ved Karmøy Folkehøyskole med bistand som spesialfelt Bistand.