Geir Uthaug

Geir Uthaug

Geir Uthaug (f. 1950) er norsk forfatter, lyriker, gjendikter og oversetter.